1/3

Sofienberg skole får nye fasade. Multiconsult er rådgiver i prosjektet | Illustrasjon: Ola Roald AS

2/3

Ny fasade | Illustrasjon: Ola Roald AS

3/3

Eksisterende fasade | Foto. Cato A. Mørk

Søker entreprenør til utfordrende skolerehabilitering i Oslo

Sofienberg skole i Oslo skal få ny fasade med solenergiproduksjon og lavt energiforbruk, samtidig som materialer skal brukes på nytt. Prosjektlederen i byggherren Undervisningsbygg legger vekt på læring og kompetanse, når entreprisen nå legges ut i markedet.

13. oktober 2020
Cato A. Mørk

– Dette er et spennende prosjekt som krever en entreprenør med god teknisk forståelse og stor evne til å planlegge prosjekter i detalj. Her vil alle involverte sitte igjen med viktig lærdom, som vil komme godt med for å løse oppdrag med liknende utfordringer i fremtiden, sier Anders Løkke, prosjektleder for Undervisningsbygg Oslo KF.

Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav til utbygging og rehabilitering, noe som vil kreve entreprenører med denne typen kunnskap.

Sofienberg skole er en ungdomsskole i bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av to bygninger som er bundet sammen med et mellombygg. Betongbygget fra 1970 som nå skal rehabiliteres, er i fire etasjer på vel 2600 m2, og skal få ny fasade som gjør at bygget bruker svært lite energi og når kravene til passivhusnivå på klimaskallet. De nye fasademodulene vil ha integrerte solceller på den sørvendte fasaden, og det vil også være solcelleanlegg på taket.

I prosjektet skal blant annet ytterdører, port, belysning, radiatorer og kabelføringer brukes videre i det rehabiliterte skolebygget. Vinduer, dører og andre materialer blir tatt ut og gjenbruket i andre prosjekter.

Utlyser entreprisen

Arbeidet ved Sofienberg skole blir utlyst som en generalentreprise i på Doffin 14. oktober 2020. Selve rehabiliteringen er planlagt gjennomført i løpet av våren sommeren og høsten 2021, men hovedtyngden vil komme i juni, juli og august.

– Det mest utfordrende i prosjektet er at vi har kort tid til å demontere eksisterende fasader og montere nye elementfasader, samtidig som vi har ambisiøse bærekraftmål på ombruk, solceller og energiforbruk, sier prosjekteringsgruppeleder Petter Skattum i Multiconsult.
Multiconsult er rådgiver for Undervisningsbygg Oslo KF i prosjektet, med Ola Roald AS som arkitekt.

Nøkkelinformasjon om prosjektet:

  • Total fasade: 2050 kvm
  • Byggeår: 1970
  • Energiproduksjon fra solceller: Ca 40 MWh årlig
  • Byggherre: Undervisningsbygg
  • Arkitekt: Ola Roald AS
  • Rådgiver: Multiconsult
  • Andre aktører: Ombruksdatabase GreenStock