Det nye studentbygget i Ålesund | Illustrasjon: Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter

Snart byggestart for nytt studentbygg i Ålesund

Nylig inngikk Consto Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kontrakt for totalenterprise på et nytt studentbygg i Ålesund. Multiconsult er med som rådgiver i prosjektet.

26. oktober 2020
Cato A. Mørk

Sundebygget blir et levende samlingssted for studentene på NTNUs campus i Ålesund, og vil med sine nesten 2500 kvadratmeter blant annet romme treningssenter, kafè, bar-og konsertlokaler samt kontorer til studentfrivilligheten. På toppen av bygget kommer det kollektiver med plass til 84 studenter.

Ny oppstart

Byggeprosjektet, som er et samarbeid mellom Brødr. Sunde AS, Ålesund kommune, NTNU og Sit, ble satt på pause ved pandemiutbruddet i vår, men styret i Sit besluttet i september at prosjektet skulle starte opp igjen.

– Vi er utrolig glade og stolte over å ha tatt dette viktige skrittet mot realisering av Sundebygget, sier administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, i en pressemelding.

– Sundebygget er et viktig bygg for studentene i byen, samtidig som det blir et svært fint og funksjonelt bygg. Vi i Multiconsult er svært fornøyd og stolt over å ha bidratt til at Sundebygget nå snart er klart for byggestart og ydmyke over at vi får være med på detaljprosjekteringen, sier Christian Rekdal Havnegjerde, kontorleder i Multiconsult Ålesund.

Consto har tidligere gjennomført forprosjekt og samspillsfase for studentbygget, sammen med Lusparken arkitekter, 3 RW arkitekter og Multiconsult. Disse aktørene er også med videre i selve byggeprosessen.

Les mer om studentbygget.