Smelteverket i Finnfjord, verden mest energieffektive

Tillit og relasjon over tid utløsende for at Finnfjord AS valgte Multiconsult som en av samarbeidspartnerne ved etablering av Norges/Verdens mest energieffektive smelteverk.

5. juli 2012

– Dette anlegget er et svært godt miljøprosjekt. Mer enn en tredel av energien som brukes i fabrikken, skal gjenvinnes. Det er slike bedrifter Norge og verden trenger, understreket Stoltenberg da han la ned grunnsteinen til energigjenvinningsanlegget 24. mars i fjor.

Finnfjord smelteverk satser hardt på energigjenvinning, der energiforbruket i ferrosilisiumprosessen vil reduseres med om lag 40 %. Dette vil gjøre smelteverket til verdens mest energieffektive.

– Finnfjord valgte Multiconsult fordi de var svært fornøyde med anlegg vi har prosjektert tidligere, sier Are-Magne Kregnes, avdelingsleder Industri, Olje & Gass i region Midt. – Tillit og relasjon over tid har bidratt til utvikling av prosjektet.

Multiconsult har vært inne med kompetanse innen både bygg- og prosessautomasjon, VVS, VA, brann, elektro og akustikk, og hatt ansvar for alt av utvendig VA og annen infrastruktur, som høyspent el-tilførsel, gass og trykkluft.

– Dette har vært et omfattende prosjekt hvor mange fagfelt har vært i sving på mange lokasjoner ved verket, sier oppdragsleder Thor Martin Bjarnøe.

Multiconsult har hatt ansvar for både design og prosjektering av komplett sjøvannsstasjon. Vi har prosjektert tekniske installasjoner og hjelpesystemer i tilknytning til:

  • Sjøvannsstasjon
  • Turbinbygg
  • SPC-bygg (dampproduksjon)
  • Ovnskjøling
  • Nytt trykkluft- og nettvann

Investeringen for Finnfjord utgjør 800 millioner kroner. Gjenvinningen og produksjonen vil nå opp i 340 GWh.

Administrerende direktør Geir-Henning Wintervold sier til Industriavisen at Finnfjord gjennom denne investeringen er blant de mest miljøvennlige i verden.

I tillegg til dette konkrete prosjektet, har Multiconsult utført en studie på utnyttelse av gjenvunnet energi direkte som varmeenergi både som tillegg til og i stedet for produksjon av elektrisk energi.