Ved å skalere opp fornybar energi kan man sikre en rimelig og bærekraftig energifremtid, mener IRENA. I samarbeid med INTPOW og Multiconsult skal dette diskuteres på frokostmøte 27 september.

16. september 2016

Inviterer til frokostmøte 27. september

Multiconsult og INTPOW inviterer til frokostmøte med IRENA (Det internasjonale byrået for fornybar energi).

– I dette seminaret vil IRENA presentere sin nye rapport, Roadmap for Renewable Energy Future. Vi vil forsøke å belyse IRENAs syn på vår fornybare fremtid basert på noen av våre erfaringer fra en vurdering av markeder for private investeringer i fornybar energi i Afrika som vi nylig har gjort. Vi ser frem til en spennende dialog med IRENA, en av verdens ledende organisasjoner innen fornybar energi, og med Statkraft og andre aktører innen fornybar energi, sier Mari Sofie Furu, Senior Rådgiver i Multiconsult.

Program

0745 – 0800 Coffee, croissants and registration

0800 – 0830 Presentation of the 2nd Remap report by Mr. Dolf Gielens, IRENA Innovation and Technology Centre

0830 – 0845 Comments by Mr. Kevin Gould, Statkraft

0845 – 0900 Comments by Ms. Mari Sofie Furu, Multiconsult

0900 – 0915 Discussion

Frokostseminaret holdes i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2. Meld deg på her. Seminaret vil foregå på engelsk.

 

Global satsning på fornybar energi

IRENA er en mellomstatlig organisasjon som støtter land i overgangen til en bærekraftig energiframtid, bidrar til internasjonalt samarbeid og forskning, og er et kompetansesenter for kunnskap om fornybar energi .IRENA`s 2016 REMap rapporterer at en betydelig øking i fornybar energi globalt vil kunne resultere i lavere totale kostnader, spare millioner av liv som følge av lavere luftforurensning, øke økonomisk vekst og sysselsetting, samt bidra til å begrense den globale temperaturøkningen  til 2 grader Celsius eller lavere.