Et av damanleggene som Multiconsult vurdere sikkerheten til i Latvia.

Skal vurdere damsikkerheten i Latvia

Multiconsult har vunnet oppdraget med å vurdere sikkerheten til de hydrotekniske strukturene i Daugava River vannkraftprosjekter i Latvia.

22. desember 2020

Gjennom oppdraget vil Multiconsult bidra til å redusere sannsynligheten for en nødsituasjon ved damanlegget.

– Feil ved store damanlegg kan utgjøre en alvorlig risiko for befolkningen i området. Hvis en demning som demmer opp et reservoar eller en innsjø, skulle briste, kan det potensielt påvirke lokalsamfunn hundrevis av kilometer unna. Med riktig planlegging kan man imidlertid i stor grad redusere sannsynligheten for en nødsituasjon i en dam. I løpet av de siste førti årene har damsikkerhet vært et viktig fokusområde for vår energivirksomhet, og vi er stolte av å få tildelt dette viktige prosjektet, sier konserndirektør for Energi, Hilde Gillebo.

Daugava-elven renner fra Russland gjennom Hviterussland og inn i Østersjøen nær Riga. Kaskaden av Daugava vannkraftanlegg (HPP) ved Riga er dannet av tre store vannkraftanlegg, Plavinas (907,6 MW), Riga (402 MW) og Kegums (248 MW). I 2019 genererte Daugava HPPs 2 TWh energi, som utgjør energi for omtrent 600 000 husstander.

Konsulentarbeidet starter i 2020 og vil være ferdig i 2025 og skal utføres i samarbeid med Sweco.

Lang historie i Baltikum

– Multiconsult har en lang historie med å jobbe i Baltikum. Selskapet har tidligere levert damsikkerhetstjenester til det statlige energiselskapet Latvenergo ved flere anledninger og har levert konsulenttjenester til en rekke prosjekter i regionen. Vi er glade for å fortsette vårt gode samarbeid med Latvenergo, sier Gillebo.

Tidligere oppdrag i Latvia inkluderer mulighetsstudie, anbudsdokumenter og prosjektledelse for rehabilitering og oppgradering av Daugava vannkraftprosjekter, økonomistyringsplan for Latvenergo, og ekspertpanel på damsikkerhet ved Plavinas kraftstasjon.