1/2

Bærum kommune ønsker å utrede beredskapsfunksjoner innen brann og redning. | Foto: Cato A. Mørk

2/2

Bærum kommune ønsker å utrede beredskapsfunksjoner innen brann og redning. | Foto: Cato A. Mørk

Skal utrede lokalisering av brann og redning i Bærum

Bærum kommune ønsker en utredning av lokalisering av beredskapsfunksjoner knyttet til brann og redning. Concreto, LINK Arkitektur og Multiconsult skal nå samarbeide om en konseptutredning rundt dette.

23. april 2020
Cato A. Mørk

Arbeidet omfatter å utrede beste fordeling av beredskapsfunksjonene på kommunens brannstasjoner. Utredningen skal munne ut i en anbefaling om hvilke investeringer kommunen bør gjøre i bygningsmassen for å oppnå best mulig beredskap.

– Vi var i konkurranse med de største og tyngste utredningsmiljøene i landet og vi er kjempestolte av å ha fått tildelt dette oppdraget. Vårt tilbud scoret fullt på oppgaveforståelse og vi scoret svært høyt på kompetanse. Vi ser veldig fram til et godt samarbeid med en fremoverlent oppdragsgiver, og to partnere som har stilt opp med topp kompetanse slik at vi dekker alle de ulike aspektene som må vurderes i en slik utredning forteller Amin Haddadi, som er Multiconsults oppdragsleder i konseptutredningen.

Oppdraget startet opp like før påske og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten.

Les mer: