Nå skal den unike kongsgårdsruinen tilpasses landskapet på Avaldsnes i Karmøy kommune. | Foto: Multiconsult

Skal tilrettelegge unik kongsgårds-ruin

Karmøy kommune har engasjert Multiconsult til å utarbeide en plan for tilrettelegging og landskapstilpasning av den nyoppdagede, 700 år gamle ruinen på Avaldsnes.

6. mars 2018

– Kulturmiljøet på Avaldsnes er blant de viktigste i landet, og dette er et spennende oppdrag der Multiconsult skal bidra med ekspertise innen flere fagområder, sier oppdragsleder i Multiconsult, Karen Hatleskog Zeiner.

Gedigent anlegg

Det vakte stor oppsikt da det i 2017 viste seg at murrester som ble funnet fem år tidligere, faktisk utgjorde levninger etter et gedigent kongsgårdsanlegg, nærmere bestemt Håkon V Magnussons kongsgård, på Avaldsnes. Murer og andre funn viser at det er snakk om en over 50 meter lang og 9 meter bred praktbygning, trolig med en overetasje med festsal.

Tidligere har bare en liten håndfull lignende anlegg vært kjent i Norge, deriblant Håkonshallen i Bergen. Kongsgården på Avaldsnes har antagelig vært nokså lik Håkonshallen.

Kongsgården fikk kort levetid; i 1368 ble den stukket i brann og ødelagt av hanseatene. Frem til 2012 var det helt ukjent for arkeologene at det hadde eksistert et slikt anlegg på Avaldsnes.

Tilpasse og tilrettelegge

Karmøy kommune ønsker at ruinen skal konserves og vises frem for publikum, og har møtt stor forståelse hos bl.a. Riksantikvaren. Den utgravde ruinen ligger inntil middelalderkirken på Avaldsnes. En viktig problemstilling fremover er hvordan ruinen kan tilpasses dagens landskap, og forholdet til adkomst til og videre bruk av kirke og kirkegård. Det er her Multiconsults landskapsarkitekter og kulturminnefaglige ekspertise skal bidra.