Herman Bjørn Smith (t.v) og Rune Winther leder arbeidet med digital innovasjon i Multiconsult.

Skal ta en markant posisjon innen digital innovasjon

Multiconsult har satt seg høye ambisjoner for digital innovasjon og ser interessante mulighetsrom som selskapet nå vil styrke sin posisjon inn mot. For å lede arbeidet med å realisere selskapets digitale målsetning er Herman Bjørn Smith ansatt som Chief Digital Officer (CDO) og Rune Winther som leder for digital produktutvikling i selskapet.

15. mai 2020

Både Smith og Rune Winther er rekruttert fra interne miljøer i Multiconsult. Begge har vært toneangivende i Multiconsults digitale utvikling de senere årene.

– Vi ser et stort uforløst potensial i bransjen for hvordan teknologi og digitale løsninger kan skape verdi for både oss, kundene våre og samfunnet. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Som mange andre i bransjen har vi lengre tid satt digitalisering på dagsorden, men nå ønsker vi å heve våre egne ambisjoner til et nytt nivå, slik at vi også bidrar til å ta bransjen inn i fremtiden, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Skal skape konkurransefortrinn

BAE-næringen har tradisjonelt vært ansett å ligge bak mange andre bransjer når det kommer til effektivisering og digital innovasjon, men satser nå i en helt annen skala enn tidligere. Multiconsult er ikke noe unntak og etablerer et eget team som skal bidra til at selskapets ambisjoner innen digitalisering realiseres.

-Vi ser stort mulighetsrom for å endre bransjen gjennom digital innovasjon. Vi skal derfor jobbe strukturert med digital innovasjon på en måte som ikke bare effektiviserer og forbedrer våre egne prosesser, men også skape ny konkurransekraft og nye markedsområder. Jeg tror det fremover ligger store konkurransefortrinn for de selskapene som nå gjør de riktige valgene og evner å se de store linjene. Vi skal være blant disse, sier Herman Bjørn Smith, nyutnevnt CDO i Multiconsult.

Inviterer til samarbeid

Multiconsult har stor tro på et utvidet samarbeid med aktører både i og utenfor den tradisjonelle BAE-næringen når fremtidens utfordringer skal møtes. De sterke endringsdrivere som vil endre bransjen i tiden fremover, ledes ikke nødvendigvis fra bransjen selv. Derfor mener Multiconsult at det i tillegg til mer omfattende bransjesamarbeid er viktig at innovasjon og utvikling også gjøres sammen med nye og andre typer partnere som har en helt annen tilnærming enn det som er vanlig for bransjen.

– Det er utrolig mye spennende som skjer utenfor bransjen, og som samtidig kan endre vår virksomhet. Jeg opplever at rådgiverbransjen har startet på en utvikling, men tror endringshastigheten vil øke i et raskt tempo, også påvirket av aktører vi i dag ikke kjenner til. I framtidsscenarier ser vi store muligheter til å ta en posisjon i denne utviklingen. Skal vi lykkes må vi både evne å tenke nytt, øke omstillingstakten og søke helt nye miljøer å samarbeide med, sier Smith.