Fra prosjektet Get Fit i Uganda

Skal samarbeide om forskning på følger av energi-prosjekter

Multiconsult og Noragric ved NMBU skal samarbeide om forskning og rådgivning på miljømessige, sosiale og økonomiske følger av fornybare energiprosjekter, miljøstyring og forvaltning av vannressurser. Avtalen vil legge til rette for at de to organisasjonene kan samarbeide om felles forsknings- og konsulentarbeid.

8. november 2019

Noragric, instituttet for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, er et ledende fagmiljø for undervisning, forskning og institusjonssamarbeid innen tverrfaglige miljø- og utviklingsstudier og internasjonale relasjoner.

Samler ekspertise
– Dette er en fantastisk mulighet til å samle kompetansen til våre to organisasjoner. Vi vil støtte Noragric med sentrale eksperter og gi rom for master- og doktorgradsstudenter til å få praktiske erfaringer gjennom prosjektene våre. Gjennom partnerskapet vil vi være enda bedre posisjonert til å levere verdensledende kompetanse som bidrar til bærekraftig utvikling og ren energi for alle, sier Kristine Lien Skog, seksjonssjef for naturressurser i Multiconsult

– Vi er veldig glade for avtalen mellom Multiconsult og Noragric. Denne avtalen lar oss utforske nye og spennende muligheter for samarbeid innen både forskning og utdanning. Vi ser frem til å samarbeide, og spesielt til å skape nye muligheter for studentene våre når det gjelder praktisk erfaring gjennom praksisplasser, og potensielt involvering av Multiconsult-ansatte i undervisning og veiledning av studenter, sier Shai André Divon, leder for Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved LANDSAM / NMBU.

Avtalen vil i utgangspunktet dekke en femårsperiode med mulighet for ytterligere forlengelse.