Dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune | Foto: Multiconsult.

Skal prosjekterer utbedring av dam i Nordland

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Arbeidet utføres på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.

17. oktober 2019

Prosjektet omfatter prosjektering og byggeledelse ved utbedringer av dammen ved Rismålsvatnet, en steinfyllingsdam fra 1944 som fungerer som inntaks- og reguleringsmagasin for Kvarv kraftverk. Dammen er senere bygd om med flomløp over en betong platedam. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart allerede sommer 2020.

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Multiconsult har lenge jobbet med liknende prosjekter og vi har opparbeidet oss mye erfaring og spesialkompetanse innen dam-rehabilitering, sier Lars Jørgen Saaghus, seksjonsleder for Dammer og Undergrunn.

Oppdraget føyer seg inn i Multiconsults solide referanseliste for tekniske rådgivningstjenester innen dam-rehabilitering. Nylige rehabiliteringsprosjekter inkluderer Dam Kistefoss i Asker kommune og Dam Erretjørn i Eigersund kommune. Til felles med mange eldre dammer har disse dammene en dårlig dokumentert forhistorie og det er viktig å finne gode løsninger som tilfredsstiller både tekniske, estetiske, miljømessige og økonomiske krav.