Her skal nye Salten tranformatorstasjon ligge. | Foto: Statnett

Skal prosjektere nye Salten tranformatorstasjon

Multiconsult har vunnet oppdraget med prosjektering av nye Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland. Den nye trafostasjonen skal sikre videre stabil strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge samt åpne for ny produksjon i området.

1. april 2020

Prosjekteringen er på oppdrag for den spanske entreprenøren Elecnor, som utfører byggingen av høyspentanlegget for Statnett.

Sikre framtidig forsyningssikkerhet

– Oppgraderingen av trafostasjonen er nødvendig for å sikre en videre stabil strømforsyning i Salten-regionen og for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, sier Karen Nybakke, Seksjonsleder for Elkraft i Multiconsult. Bodø-regionen har mye overskuddskraft, og den nye stasjonen er viktig for å øke kapasiteten til nettet og vil på lang sikt kunne bidra til utvikling av lokal industri og næringsliv.

Den eksisterende transformatorstasjonen på Salten skal rives og erstattes med en ny stasjon som vil øke forsyningssikkerheten i området. Den nye stasjonen er planlagt å være satt i drift i 2022 og vil koste opp mot 575 millioner kroner å etablere. Multiconsult vil bidra med prosjektering av apparatanlegg, stålstativer, kabler og ledninger.

– Det pågår massiv oppgradering og utvidelse av det norske strømnettet og dette er et viktig samfunnsoppdrag som vi gleder oss til å bidra til. Multiconsult har solid erfaring med oppgradering av trafostasjoner og har som mål å være ledende på området i Norge. Denne kontrakten er et gledelig resultat av et langsiktig og målrettet arbeid, sier Karen Nybakke, som ser fram til samarbeidet med Elecnor om utviklingen og klargjøringen for byggingen av den nye trafostasjonen.

Prosjekteringsarbeidet hadde oppstart i mars 2020.