1/3

Roger Skoglie, direktør Bybanen Utbygging og direktør Kari Sveva Dowsett i Multiconsult.

2/3

Tunnelen som skal bygges om til gang- og sykkeltunnel.

3/3

Oppdragsleder Christian Frank, tilbudsmedarbeider Sissel Pettersen og tilbudsleder Thorbjørn Schjøtt.

Skal planlegge ny sykkeltunnel i Bergen

En jernbanetunnel på det gamle Kronstadsporet i Bergen skal bli ny gang- og sykkeltunnel. Bybanen utbygging og Vestland fylkeskommune har nå tildelt Multiconsult kontrakten med å prosjektere den nesten 500 m lange tunnelen.

6. mars 2020
Cato A. Mørk

Tunnelen mellom Fløen og Kronstad i Bergen har vært brukt til godstrafikk, men skal nå utbedres til gang- og sykkeltunnel i forbindelse med arbeidet med Bybanen. Det skal også etableres en ny inntrekkstunnel for Bane NOR.

– Dette er et spennende og utfordrende oppdrag for oss, og vi ser frem til å bidra til å gjøre om jernbanetunnelen til en ny gang- og sykkeltunnel som vil gjøre det enklere å komme seg frem. Nå gleder vi oss over tildelingen og ser frem til å starte prosjektet, sier oppdragsleder i Multiconsult Christian Frank.

Arbeidet skal utføres med Amberg Norge AS som underleverandør og kontraktssummen for arbeidet er i overkant av 29 millioner kroner. Prosjekteringen utføres i 2020 og starter omgående etter kontraktsigneringen som ble foretatt 6. mars. I tillegg skal Multiconsult følge opp prosjektet i løpet av byggetiden i 2021-2022.

Tunnelen er forventet ferdigstilt som gang – og sykkeltunnel i 2022/23 sammen med ferdigstillelsen av Bybanen til Fyllingsdalen. Prosjektet er utfordrende med blant annet løsmassetunnel, inntrekkstunnel, vernet gravplass og rehabilitering av vernet steinportal.