Skisser av den planlagte godshavnen på Ågotnes | Illustrasjon: Bergen Havn.

Skal planlegge ny godshavn

Bergen Havn AS har tildelt Multiconsult oppdraget med tidligfase design og prosjektering av fremtidig godshavn på Ågotnes på Sotra i Øygarden kommune.

20. september 2021
Cato A. Mørk

– Havnen skal tilrettelegges for tradisjonell godstrafikk og fremtidens løsninger, slik som droneløsninger og robotisering. I tillegg blir det Norges og kanskje verdens grønneste havn, og en av Europas første utslippsfrie havner. Vi ser fram til å bidra i planlegging, prosjektering og design av den nye havnen, sier Trude Skogesal, oppdragsleder i Multiconsult.

Ifølge Bergen Havn ble Multiconsult valgt på bakgrunn av en helhetsvurdering av kompetanse, pris, leveringstid og kapasitet. I tillegg mener de Multiconsult utmerker seg med god lokalkunnskap gjennom tidligere involvering i både utfylling og regulering av området som det nå skal bygges på.

– Vi inviterte 12 virksomheter til å delta i konkurransen, og vi fikk inn mange gode tilbud, sier markedssjef Nils Møllerup i Bergen Havn.

Første fase i prosjektet er planlagt ferdigstilt i november.

Ny godshavn

I forbindelse med at godshavnen på Dokken i Bergen skal frigis til utvikling av en ny bydel i området, er det planlagt å flytte godshavnen til Ågotnes i Øygarden. Der skal det bygges en topp moderne og bærekraftig havn. Elektrisk og autonome båter skal frakte gods fra havnen og til områdene i nærheten. Flyttingen skal etter planen være gjennomført innen 2027.

Multiconsults fagfolk er nå i gang med å se på både energiløsninger, logistikkområder, kaifrontløsninger, arkitektur, transportareal og adkomst. Flere fag blir involvert etter hvert som løsninger materialiserer seg.

– Å få lov å være med på et slikt spennende oppdrag, der vi bygger fremtidens havn i et 100-års perspektiv gjør meg både ydmyk og stolt! Jeg er derfor utrolig glad for å ha et fantastisk team med på laget; uten dem blir det ingen gode løsninger, sier Trude Skogesal.

https://vimeo.com/505220921