Multiconsult skal foreta vibrasjonsmålinger når Statens vegvesen bygger ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune | Foto: Cato Mørk

Skal måle vibrasjoner på E18-utbygging

Multiconsult er tildelt oppdraget med vibrasjonsmålinger i området rundt Statens vegvesens utbygging av ny E18-Vestkorridoren mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune.

13. mars 2021

I forbindelse med Statens vegvesens utbygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune, Viken, skal det utføres vibrasjonsmålinger på arbeidet. Multiconsult ble tildelt kontrakten i skarp konkurranse med syv andre tilbydere.

Byggingen av nye E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu er i gang. Deler av veganlegget skal legges i tunnel, og totalt omfatter utbyggingen en rundt 3,9 km lang tunnel med to løp og 5 kilometer hovedveg i dagen. Her vil det være til dels store og dype byggegroper. Det skal også bygges nytt lokalvegsystem og trasé for høystandard hovedsykkelveg.

Det omfattende anleggsarbeidet vil innebære spregning, spunting og pigging, noe som vil medføre vibrasjoner. Vibrasjonsmålinger vil derfor være nødvendig for å overvåke mulige vibrasjonsskader på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med arbeidene.

Multiconsult skal måle og dokumentere vibrasjonenes størrelse. Målingene vil også bli brukt som dokumentasjon dersom det oppstår eventuelle skader på omkringliggende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene.

Prosjektet hadde byggestart i november 2020 og er planlagt ferdigstilt i 2028.