1/2

Inngangsparti | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Illustrasjon med eksisterende bygninger | Illustrasjon: Multiconsult

Skal lede videre utbygging av Den Magiske Fabrikken

Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst og best på biogass i Norge.

25. januar 2018

Den Magiske Fabrikken er et nasjonalt pilotanlegg, og det største av omlag 40 biogassanlegg i Norge. Anlegget behandler matavfall fra en rekke kommuner langs indre Oslofjord, i tillegg til husdyrgjødsel fra ca. 60 bønder i Vestfold. Her lages det i dag biogass til transport tilsvarende ca. 70 GWh/år, og biogjødsel som går tilbake til bøndene som erstatning for bruk av kunstgjødsel i landbruket. Fabrikken ligger på Rygg Industripark utenfor Tønsberg og er blant spydspissene i utvikling av bioenergi og sirkulær bioøkonomi i Norge.

Hjellnes Consult, nå en del av Multiconsult Norge AS, har siden 2013 hatt all prosjektledelse og byggeledelse for utbyggingen av Den Magiske Fabrikken.

– Det har vært et svært spennende og viktig prosjekt å jobbe med, og vi er veldig glade for at vi nå skal være med på den videre utbyggingen. Vi er allerede i gang med gjennomføring av Produksjonslinje 2 og 3, der det planlegges behandling av avløpsslam og diverse organisk avfall fra industri og landbruk ved fabrikken, sier Knut Olav Furuseth, som er prosjektleder i prosjektet.

Kunden er Grenland Vestfold Biogass AS, et selskap som eies av kommunene og avfallsselskapene i Grenland og Vestfold. Formell tiltakshaver er Tønsberg kommune.

– Multiconsults oppgave i prosjektet har til nå omfattet all prosjekt- og byggeledelse, anskaffelser og kontraktsoppfølging av alle prosessleveranser i fabrikken, samt all arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette teamet videreføres i arbeidet med Produksjonslinje 2 og 3. I tillegg er Multiconsult Tønsberg engasjert til å levere tjenester på RIB og Geoteknikk, hvor vi har vunnet en rammeavtale, sier Furuseth. Arbeidet planlegges ferdigstilt i 2020-21 og seks medarbeidere fra Multiconsult er i dag involvert i prosjektet.