1/3

Rødlistet grønnsko ved Glomma | Foto: Multiconsult

2/3

Seminaturlig eng i Østfold | Foto: Multiconsult

3/3

Kartleggingslunsj i regn | Foto: Multiconsult

Skal kartlegge viktig natur

Miljødirektoratet har tildelt Multiconsult kontrakt på Naturtypekartlegging basert på systemet Natur i Norge (NiN), som inkluderer artskartlegging.

18. mai 2018

Utlysningen gjaldt 21 kartleggingspakker spredt over alle landets fylker. Multiconsult fikk tildelt pakken for Østfold, som omfatter kartlegging av natur som er viktig for naturmangfoldet i gitte områder langs Glomma og Øyeren samt langs deler av Østfoldskysten.

Syv kartleggere ute i felt

– Multiconsult satser målbevisst på å heve kompetansen innen natur og miljø, og er derfor svært fornøyd med denne prestisjefylte tildelingen, forteller biolog og oppdragsleder i Multiconsult, Ragnhild Heimstad. Hun gleder seg til å ta fatt på jobben, som vil utgjøre store deler av arbeidstida hennes fra juni til oktober. Oppdraget innebærer om lag 40 ukesverk ute i felt fordelt på sju kartleggere.

Etablert som kartleggingsmiljø

Miljødirektoratet har lyst ut midler på Naturtypekartlegging etter NiN de siste 4 årene. Med tildeling to år på rad har Multiconsult nå etablert seg som et kartleggingsmiljø på nasjonalt nivå, sammen med de andre store kartleggingsfirmaene i Norge som NINA, Biofokus og Ecofact.

Oppdraget utføres av medarbeidere fra flere av Multiconsults kontorer, som hovedkontoret i Oslo og kontorene i Steinkjer, Ålesund og Trondheim.

Om NiN

NiN er en relativt ny kartleggingsmetode, der det legges vekt på at registreringene skal ha høy kvalitet, være etterprøvbare og at resultatene blir tilgjengelige i åpne kartløsninger. Kartleggingen skal være et kunnskapsløft for norsk natur, og målet er at den skal gi et godt grunnlag for å sikre effektive og forutsigbare planprosesser i kommuner og fylker. Den skal gjøre det enklere å ta hensyn til viktige naturverdier i arealplanleggingen.

Les mer om systemet Natur i Norge (NiN)