1/2

Geir Helge Kiplesund i Rwanda.

2/2

Geir Helge Kiplesund på feltarbeid i Sabah, Malaysia.

Skal forske på damsikkerhet

Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Doktorgradsarbeidet vil gi informasjon om dambrudd og tilføre kunnskap for å forebygge slike hendelser.

21. juni 2019

I Norge finnes det en mengde dammer, rundt 3000 er registrert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Mange av disse er bygd for å lagre vann til vannkraftverk, men det er også mange dammer for vannforsyningsanlegg, gruvedrift, industri og akvakultur.

Konsekvensene av et dambrudd kan være betydelige, og damsikkerhet er derfor et viktig tema for både dameiere, myndigheter, rådgivere og forskningssektoren.

– Bruddmekanismer er en av de store usikkerhetene når vi skal vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd. Bedre kunnskap om hvordan et dambrudd faktisk utvikler seg vil derfor gjøre oss i stand til å vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd og det vil også gi oss verdifull kunnskap om hvordan vi unngår at dette i det hele tatt skjer, sier Geir Helge Kiplesund.

Bred kompetanse

Geir Helge Kiplesund har vært ansatt i Multiconsult i 20 år hvor han har jobbet allsidig med vannkraftplanlegging, hydrologi, hydraulikk og damsikkerhet. De senere årene har han vært faglig leder innenfor hydrologi. Nå starter Kiplesund det treårige PhD-arbeidet ved forskningssenteret HydroCen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

PhD-arbeidet han nå starter vil rette seg spesielt mot damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Arbeidet vil også delvis være knyttet opp mot et forsknings- og utviklingprosjekt i regi av Energi Norge kalt «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv», hvor Kiplesund siden 2016 har ledet et delprosjekt som går på utvikling av bedre metoder og underlag for konsekvensklassifisering av dammer.

– Arbeidet som Geir Helge Kiplesund vil utføre gjennom sin PhD er knyttet til damsikkerhet og damrehabilitering. For oss er det viktig å ha den beste kompetansen på disse fagene i forhold til intern kompetansebygging og faglig attraktivitet, men også i forhold til kvalitet på leveransene til våre kunder, og i forhold til krav og pålegg, sier Are Paulsen, avdelingsleder for Fornybar Energi i Midt-Norge i Multiconsult.

Støtter forskningssenter

Multiconsult har siden 2017 vært partner i HydroCen ved NTNU. HydroCen er et forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

– Det er viktig at Multiconsult viser seg som en aktiv partner gjennom utvikling av gode PhD-kandidater inn mot forskningssenteret HydroCen hvor vi er bransjepartner, avslutter Geir Helge Kiplesund.

Les mer om forskningssenteret HydroCen.