Multiconsult skal følge og evaluere kommunedelplanarbeidet for ny E16.

Skal følge og evaluere E16-prosjekt

Sammen med Concreto AS skal Multiconsult følge og evaluere kommunedelplanarbeidet for ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, på oppdrag av Nye Veier.

19. mai 2020
Cato A. Mørk

Kommunestyrene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger har inngått et interkommunalt plansamarbeid for ny E16 fra Kløfta til Kongsvinger, som går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Et interkommunalt styre skal lede planarbeidet for den nye vegstrekningen på 60 kilometer, mens endelig planvedtak fattes av det enkelte kommunestyre. Nye Veier vil stå for det praktiske arbeidet i nært samarbeid med og under ledelse av styret for det interkommunale plansamarbeidet.

– Dette er et spennende og viktig oppdrag for oss, og vi ser fram til å følge planleggingen og samarbeidet mellom de forskjellige aktørene om ny E16. Evalueringen vi utfører skal inngå som grunnlag for Nye Veiers kontinuerlige forbedringsarbeid og vi er selvfølgelig stolte over å kunne bidra på dette området, sier Ina Aspestrand, avdelingsleder i Multiconsult.

I utlysningen av følgeevalueringen skriver Nye Veier at følgeevalueringen skal bidra til at planprosjekt E16 Kløfta – Kongsvinger blir et godt planprosjekt. Videre heter det at evalueringen skal benyttes til forbedringsarbeid underveis, samt at sluttevalueringen skal benyttes til videre forbedringsarbeid. Kunnskap om hva som har fungert godt, hva som bør forbedres og hva som bør fornyes forventes å inngå i sluttrapporten.

Tilbudet som Concreto og Multiconsult leverte høstet gode tilbakemeldinger fra Nye Veier. Oppdraget startet i slutten av april og er planlagt å pågå til høsten 2021.

Les mer om prosjektet E16 Kløfta – Kongsvinger.