Skal bli internasjonal anerkjent innovatørby

Samarbeid mellom offentlige og private virksomheter er en forutsetning for at Oslo skal nå sitt klimamål. Felles innsats rundt innovative miljøløsninger er nøkkelen til suksess.

2. mai 2013

Multiconsult var vertskap da Nettverket «Næring for klima» inviterte til foredrag og debatt rundt Miljøsmart Innovasjon – Hva skal til for at Oslo blir en internasjonalt anerkjent innovatørby?

Oslo kommune har som mål å halvere klimagassutslippet innen 2030 og bli klima-nøytral innen 2050. For å oppnå målene kreves fremtidsrettede miljøsmarte løsninger, noe som ikke er mulig å få til uten samarbeid og kunnskapsutveksling mellom private og offentlige virksomheter. I dag er det 30 bedrifter med i nettverket, Multiconsult signerte Oslos klimapakt i februar 2013.

– I mange bedrifter finnes en sterk innovasjonskultur som kan bidra med nye løsninger knyttet til klimaproblematikken. Næring for klima legger til rette for å skape nettverk mellom privatnæringen og offentligheten, dette menere jeg at er helt sentralt for å nå Oslo klimamål, sier Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Nøkkelen til suksess

Torill Mølmen, Innovasjon Norge, legger vekt på at det er viktig å fremsnakke norsk innovasjon, det skjer mye utvikling i de enkelte bedriftene. Dette kjenner vi godt igjen fra Multiconsult, hvor vi hele tiden er i bevegelse som uttrykkes gjennom gradvis innovasjon og forbedrede løsninger, sier Multiconsults miljøsjef Guri Lindmark.

Innovasjon Norge har finansieringsprogrammer av ulik type og omfang – og det finnes mange nye muligheter, men dette er ikke hele løsningen. For å få til blomstrende innovasjon må de smarte utfordrerne inviteres inn i et samspill med samfunn og politikere. Erfaring fra Europa er at det finnes flere og bedre tilrettelagte nettverk og arenaer for banebrytende innovasjon. Mech gründer Anders Mjåset mener vi har mye å gå på i Norge.

– Næring for klima og Bymiljøetaten fikk med seg flere ønsker om fremtidig innsats fra debattantene. Nettverket vil videreføre sitt initiativ knyttet til temaet, og vi kan glede oss til å ta aktivt del i å utvikle Oslo i en grønnere og mer bærekraftig retning, sier Lindmark.