1/3

Multiconsult bistå i et forprosjekt for sentrale byrom og veier på Skøyen | Foto: Cato A. Mørk / Multiconsult

2/3

Karenlyst Alle er en viktig gate på Skøyen | Foto: Cato A. Mørk / Multiconsult

3/3

Multiconsults kontor er sentralt plassert på Skøyen

Skal bidra til helhetlig planlegging på Skøyen

Multiconsult skal bistå Bymiljøetaten i Oslo kommune i et forprosjekt for å sikre helhetlig planlegging av sentrale gater og byrom på Skøyen.

16. november 2020
Cato A. Mørk

Skøyen er et byutviklingsområde med mange pågående plan- og byggesaker og Oslo kommune arbeider med områdereguleringsplan for området. Bymiljøetaten har gjennomføringsansvar på Skøyen og setter nå i gang et forprosjekt for de sentrale gatene og byrommene.

Ved å utarbeide et koordinert forprosjekt for flere av gatene og byrommene på Skøyen søker Bymiljøetaten å sikre helhetlig planlegging av området slik at planen er fremtidsrettet, funksjonell og robust.

– Målsettingen med forprosjektet er å kvalitetssikre løsningene i områdereguleringen og å lande rammebetingelsene for videre private og offentlige detaljreguleringsplaner. Planlegging i etablert bystruktur med flere pågående plansaker krever et særlig fokus på grensesnitt, handlingsrom, koordinering og samarbeid sier prosjektleder i Bymiljøetaten Heidrun Kolstad.

Omfattende forprosjekt

Forprosjektet vil ta for seg temaer som overvann og flom, bebyggelse og byrom, og samferdselsløsninger. Prosjektområdet er stort og komplekst med mange interessentgrupper og omfatter sentrale områder i Skøyen som Drammensveien, Karenslyst Alle og Hoffsveien, og parker og byrom knyttet til dette.

– Multiconsult ser frem til å jobbe med dette spennende og utfordrende prosjektet, og vi vil delta med et sterkt tverrfaglig team i et område vi er godt kjent med. Nå ser fram til å være med på å bidra til at Skøyen blir et enda mer attraktivt og levende område blant annet ved utforming av torg og møteplasser, sier oppdragsleder Gunnar Bratheim i Multiconsult.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Les mer om byutvikling på Skøyen.