Skal bidra til elektrifisering av 1500 landsbyer i Tanzania

Multiconsult og Norplan Tanzania er tildelt kontrakt med Tanzania Rural Energy Agency (REA) for bistand i implementeringen av et 100 millioner Euro-prosjekt som skal knytte rundt 1500 landsbyer i ni regioner i landet til strømnettet.

1. desember 2022

Prosjektet skal støtte implementeringen av National Rural Electrification Program i Tanzania, som har som mål å koble titusenvis av husholdninger til nettet. I dag er kun 25 prosent av husholdningene på landsbygda koblet til det nasjonale nettet eller isolerte kraftnett. Prosjektet vil bidra til å bringe andelen nærmere det nasjonale målet om 75 prosent innen 2030.

Multiconsult og Norplan Tanzania, der Multiconsult ASA eier 49 prosent, skal bistå prosjektet med teknisk assistanse, kontroll og oppfølging av de ulike nettutvidelsene samt hybridisering av to dieselaggregatsystemer.

Teamet skal også utføre en større undersøkelse for å kartlegge dagens energiforbruk i prosjektområdene, og en konsekvensanalyse etter at prosjektet er ferdigstilt. Multiconsults eksperter skal også sikre at miljømessige og sosiale standarder følges.

Arbeidet har oppstart i første kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i løpet av to år. Den totale verdien av kontrakten for Multiconsult er på cirka NOK 50 millioner, og prosjektet er finansiert av det franske utviklingsbyrået, AFD.

– Kontrakten samsvarer veldig godt med Multiconsults strategi for Øst-Afrika og vil styrke vår posisjon for fremtidige muligheter innen energiutvikling i dette markedet, sier markedsdirektør for Fornybar Energi i Multiconsult, Tom Ødegaard.