Flekkefjord_1390x576 bybro samferdsel vei

1/2

Visualisering av Flekkefjord bybro

Silingsrapport for ny bybro

Multiconsult har i samarbeid med NUNO arkitekter utarbeidet silingsrapport og forprosjekt for ny Bybru i Flekkefjord.

7. oktober 2014

Eksisterende bybru er klar for utskiftning, både med tanke på konstruksjonens levetid og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Dagens bru er en bevegelig bru, men blir sjeldent åpnet.

– I silingsrapporten ble hele syv alternativer vurdert, både faste og bevegelige bruer. Silingsnotatet anbefalte den 20.06.2014 både en fast og en bevegelig bru til forprosjektet. Det har vært mye politikk underveis i prosjektet som har styrt mye av prosessen. Fritidsbåteiere vil ha vippebro, men det billigste er fast bro, både i byggefase og med tanke på drift og vedlikehold. Dette er en fylkesvei, så det er fylkespolitikerne som bestiller og skal betale for brua. Men det er Flekkefjord kommune som vedtar reguleringsplanen, forklarer Bjarne Otterdal, oppdragsleder for Flekkefjord bybru i Multiconsult.

Forprosjektet begynt med fast bru

På grunn av stramme tidsfrister ble det fra Statens Vegvesen sin side valgt å begynne forprosjektet med fast bru. Forprosjektet er nå levert, anslag er avholdt og det er opp til politikerne å bestemme. Reguleringsplanarbeidet går videre med det faste alternativet.

Silingsrapporten og forprosjektet har blitt utarbeidet av Samferdsel, plan og visualisering i Kristiansand, i samarbeid med Konstruksjon i Oslo.

Videofilmen nedenfor gir et godt inntrykk av hvor flott broen kan bli.