Multiconsult skal bistå Statnett i å oppgradere Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg | Foto: Multiconsult

Sikrer strømforsyning for framtidens kraftbehov

Multiconsult skal prosjektere nye Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune på oppdrag for Statnett. Transformatorstasjonen skal sikre framtidig strømforsyning i regionen, og få økt kapasitet for å legge til rette for nytt planlagt datasenter i Skien.

26. november 2020

Tveiten transformatorstasjon er fra 1966, og deler av anlegget nærmer seg utløpet av sin tekniske levealder og må fornyes. Multiconsult prosjekterte utvidelse av stasjonen i 2015, og nå er det behov for å øke kapasiteten på nytt for å sikre stabil strømforsyning til nettet. Det vil også legge til rette for etableringen av et planlagt datasenter i regionen. Slike datasenter behøver tilstrekkelig infrastruktur, blant annet stabil krafttilgang. Det medfører et behov for å øke kapasiteten på eksisterende stasjon.

Prosjektet inkluderer ombygging av utendørs koblingsanlegg, utvidelse av kontrollhus og omlegging av infrastruktur. I tillegg skal en ørretførende bekk flyttes og legges utenom nytt stasjonsområde.

– Prosjektet er utfordrende både med tanke på plass, tekniske løsninger og grunnforhold. Det vil det være spesielt fokus på nå i oppstartsfasen, forteller Jørn Kihl, oppdragsleder i Multiconsult. Vi jobber med flere parallelle løp som må utføres frem til vi har en gjennomførbar løsning ved årsskiftet. Grunnforhold har et spesielt fokus og det er igangsatt et omfattende undersøkelsesprogram, forklarer han.

Oppgraderingen og kapasitetsøkningen av Tveiten transformatorstasjon inngår i den massive oppgradering og utvidelse av det norske strømnettet som nå pågår.

– Dette er et viktig samfunnsoppdrag som vi gleder oss til å bidra til. Multiconsult har solid erfaring med tverrfaglig prosjektering og oppgradering av trafostasjoner. Vi har som mål å være ledende på området i Norge. Denne kontrakten er et gledelig resultat av et langsiktig og målrettet arbeid, sier seksjonsleder kraftsystemer Karen Nybakke.

Multiconsult skal levere anbudsunderlag sommeren 2021 og arbeidsunderlag for hovedentreprise til nyttår 2021.