1/2

Tidligere illustrasjon av bru over Sulafjorden | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Fra konstraktssignering | Foto: Statens vegvesen

Signerte rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet

Denne uken signerte AMC (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt) med partnere rammeavtale med Statens Vegvesen for tre fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.

18. desember 2019

Prosjekteringsgruppen AMC signerte tirsdag 17.desember en rammeavtale for utvikling av fjordkrysninger på tre av totalt sju fjorder som er skissert i Ferjefri E39-prosjektet.
Prosjekteringsgruppen AMC har god erfaring fra tidligere bruprosjekter på Vestlandet.

– Vi er veldig fornøyde med at gruppen vår er tildelt rammeavtalen. Erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom prosjekteringen av tidligere bruprosjekter, er svært relevant for et så viktig prosjekt som dette, sier Gunnar Egset daglig leder i Johs Holt/avdelingsleder i Multiconsult.

En viktig del av rammeavtalen for fjordkrysningene vil være utredning av teknisk gjennomførbarhet.

– Fjordene som omfattes av rammeavtalen er alle veldig forskjellige, med ulik påvirkning fra bølger, vær og vind. Slike prosjekter krever grundighet og solid ingeniørkompetanse. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier Erik Sundet, avdelingssjef for bruer i COWI.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen beskriver rammeavtalen som svært spennende.

– Gruppen vår bringer med seg svært relevant kompetanse for de tekniske løsningene som denne typen prosjekter inneholder. Med den samlede kompetansen som gruppen har bygd opp i relevante prosjekter, er jeg ikke i tvil om at vi vil levere solide konsepter, sier Jakobsen.

De ulike mulighetsstudiene starter i 2020. Oppgavene tildeles de ulike rådgivergruppene etter minikonkurranser på nyåret.

Totalt signerte tre grupperinger rammeavtale med Statens vegvesen. Formålet med rammeavtalene er å utarbeide forprosjekt med prosjektering og detaljering av brukonstruksjonene og veglinjer.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.