Signerte milionkontrakt på prosjektet E134

Multiconsult signerte i sommer en kontrakt med Statens Vegvesen på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda til rundt 30 millioner kroner.

8. august 2013

Kontrakten omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger (byggeplan). Multiconsult skal også ha oppfølging i byggetiden knyttet til de to deloppdragene.

Multiconsult lavest på pris

Regionsdirektør i Multiconsult René Flandorfer signerte kontrakten med prosjektleder i Statens Vegvesen Tom Hedalen 23. juli.

– Byggingen av E134 er et attraktivt og spennende prosjekt, der mange konsulenter viste interesse. Statens vegvesen valgte Multiconsult etter en samlet vurdering av pris, gjennomføring og kompetanse. Vi var lavest på pris og nest best på de to andre kriteriene. Det var helt i tråd med tilbudsstrategien vår hvor vi hadde hadde som mål å bli blant de tre beste på gjennomføring og kompetanse, samt ha en konkurransedyktig pris, sier Flandorfer.

Strategisk samarbeid med WSP

Multiconsult har et strategisk samarbeid med WSP innenfor samferdsel og infrastruktur. WSP tilbyr alt fra utredninger og analyser, målinger og design til planlegging og styring av prosjekter. Sammen skal selskapene samarbeide om å finne optimale løsninger på prosjektet E134.

– WSP kommer til å være en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av dette oppdraget, noe som vil utvikle vårt gode samarbeid ytterligere, fortsetter Flandorfer.

De to deloppdragene innebærer:

1. E134 Trollerudmoen – Saggrenda:

Strekningen er på 4,8 km med to- og trefeltsvei. Strekningen inkluderer en tofelts-tunnel gjennom Moane på 360 meter og en tofelts-tunnel gjennom Vollåsen på 500 meter. I deloppdraget inngår 4,5 km sideveier, 0,8 km gang- og sykkelvei og totalt 12 konstruksjoner, hvorav fire er tunnelportaler. Deloppdraget omfatter også tekniske bygg og støyskjermingstiltak i form av voller, skjermer med mer. Strekningen skal ferdigstilles 01.12.2014.

2. Fv. 72 Nedføringsveg Darbu:

Strekningen er på 1,3 km med tofeltsvei. Strekningen inkluderer blant annet ny bru over Fiskumelva og veiundergang under jernbanen. Deloppdraget omfatter også kryssløsninger, tilstøtende sideveier og gang- og sykkelveier. Strekningen skal ferdigstilles 01.06.2014.

Oppdraget har startet, og det arbeides nå med styringsdokumenter og kvalitetsplaner. Kvalitetsplanen skal leveres i uke 38.