SHA-veiledning for prosjekterende

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkes-utsatte bransjer. SHA-veiledningen er nå utarbeidet av de største rådgivningsfirmaene med et mål om å endre dette.

15. mars 2017

SHA-Veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største
rådgiverfirmaene.

– Målet er å gi råd og praktiske anvisninger til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter i henhold til byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere, sier Knut Aaneland fra Multiconsult ASA, leder i Ekspertgruppen.

Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

Veiledningen ble lansert i papirutgave på SHA-konferansen på Lillestrøm tirsdag 14. mars, og er også tilgjengelig i elektronisk format på www.rif.no.

Medlemmer av Ekspertgruppen:

  • Knut Aaneland, Multiconsult
  • Ingunn Høgåsen, Multiconsult
  • Grethe Asmundsen, Rambøll
  • Liv Strøm, Norconsult
  • Signe Holdhus Fjeldstad, Sweco
  • Siri Aas-Aune, WSP
  • Stina Kiil, Multiconsult