Geolog Harald Øverli Eriksen i Multiconsult sjekker målinger i Troms.

Ser skredbevegelser fra satellitter

Ny og mer presis metode for å måle bevegelser i terreng har medført at Multiconsult har inngått en rammeavtale med Norut i Tromsø. Nå skal selskapene samarbeide rundt satellittbasert setningsdata.

4. oktober 2018

Norut utvikler metoder for radarbasert fjernmåling av setning, sig og bevegelser i ustabile fjellsider. Radarmålingene gjør at forskerne kan detektere ørsmå bevegelser i terrenget, uten å måtte gå inn i rasutsatte og utilgjengelige fjellsider. Geolog Harald Øverli Eriksen i Multiconsult har i sitt doktorgradsarbeid optimalisert en helt ny metode for kartlegging av blant annet fjellras og skred, som initierte rammeavtalen.

– Tradisjonelt har vi kun målt bevegelse som går rett mot instrumentet. Dette medførte at enkelte hastigheter ble undervurdert eller usynlig for radaren. Vi utviklet en mer presis måte å måle bevegelser i terrenget på. Vi kombinerte radarbilder av terrenget fra flere vinkler, og så på hastighetsmålinger både fra bakken og fra verdensrommet. Nå kan bevegelser måles helt ned til centimeter og millimeternivå, sier Eriksen.

Den nye målemetoden vil trolig bli mye brukt i tiden fremover, da EU nylig har sendt opp nye satellitter som gir europeiske land gratis tilgang til radardata.

Game-changer for kartinformasjon

Metoden som gir økt sensitivitet i målingene er allerede tatt i bruk. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) lager regelmessig landsdekkende bevegelseskart, basert på radardata fra satellitt. I Manndalen ble det nye verktøyet testet for å måle bevegelse i fjellet Gàmanjunni 3.

– Jeg kombinerte data på en ny måte for å måle bevegelser i fjellpartier, løsmasser og permafrostlandformer. Metoden er imidlertid like relevant i planleggingsfasen av bebyggelse, veier, jernbane og broer. Det blir også mulig å overvåke tilstanden til demninger tilknyttet kraftstasjoner, tuneller og setninger, der vi har infrastruktur fra før. Informasjonen gir en helt ny dimensjon i kart. Dette kan bli en sentral game changer som vi i Multiconsult gleder oss til å fortsette arbeidet sammen med Norut på videre, forklarer Eriksen.

Samarbeidet mellom Norut og Multiconsult er også preget av felles og overlappende faginteresser. Norut bidrar aktivt, både nasjonalt og internasjonalt, med å avdekke bevegelsesmønstre i ustabile fjellsider, jordskjelv og isbreer. Multiconsult har i Nord-Norge en klar arktisk profil, med solid kompetanse på naturfare.