Seminar i Ålesund

Multiconsult inviterer til geoseminar om god håndtering av arealplaner og byggesaker sett i lys av lover og forskrifter.

12. februar 2015

Når trenger man egentlig en geotekniker? Hva er regelverket for forurenset grunn og sediment? Hvordan redusere skredfare og sikre bergskjæringer? Dette og mer kan du få svar på under Geoseminaret – Hva er lov? Multiconsult er en aktiv samfunnsaktør som daglig håndterer mange ulike prosjekter. For å bidra til en bedre forståelse av gjeldende lovverk og krav knyttet til fagområdene geoteknikk, ingeniørgeologi, forurenset grunn / sjøbunn, og riveavfall inviterer vi til Geoseminaret – Hva er lov? Multiconsults egne eksperter og inviterte foredragsholdere gir deg innblikk i aktuelle problemstillinger. Seminaret er gratis og holdes på Scandic Parken, Storgata 16, Ålesund. Den 5 mars 2015 kl 10:00 – 15:00.

Program

10:00-10:15 – Velkommen og innledning ved avdelingsleder Geofag Olav Årbogen (Multiconsult)
10:15-11:00 – Miljøgeologiske undersøkelser, prosjektering og rådgivning, ved Erling Ytterås og Arne Fagerhaug (Multiconsult)
11:00-11:15 – Pause 11:15-12:00 – NVEs arbeid med regelverk og aktsomhetskart, ved Terje Systad (NVE)
12:00-12:45 – Lunsj
12:45-13:30 – Ingeniørgeologisk rådgivning – Aktuelle problemstillinger og skredfarekartlegging, ved Sverre Hagen og Ole Håvard Barstad (Multiconsult)
13:30-13:45 – Pause
13:45-14:30 – Geofaglig rådgiving– erfaringer fra geoteknikernes ståsted, ved Christian Havnegjerde og Håvard Narjord (Multiconsult)
14:30-14:45 – Oppsummering og avslutning ved Olav Årbogen

Påmelding

Påmelding sendes til pernille.wahlberg@multiconsult.no innen 25. februar.