Selger eierandel i Newplan Ltd (Uganda)

Multiconsult har besluttet å selge sin eierandel i det ugandiske selskapet Newplan Ltd. Avtalen om salg ble signert 30. juni 2017. Newplan Ltd. vil imidlertid fortsatt være en prioritert lokal samarbeidspartner for selskapet.

6. juli 2017

Multiconsult har frem til transaksjonen eid 40 prosent av aksjene i selskapet. Som minoritetseier har man i liten grad direkte styring av selskapets drift og utvikling. Multiconsult fortsetter en tung satsning innen fornybar energi i Øst-Afrika, men med en mer spisset strategi. Selskapet har derfor funnet det riktig å trekke seg ut av eierskapet i Newplan Ltd.

-Vi har en tid vurdert eierskapet i Newplan og vår beslutning om å selge oss ut er tatt på bakgrunn av grundige vurderinger både i forhold til strategiske prioriteringer, marked, økonomi og risiko, sier Øyvind Holtedahl, konserndirektør Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult.

Lokal samarbeidsparter

Det er først og fremst innen fornybar energi Newplan Ltd. har vært en langsiktig lokal samarbeidspartner for Multiconsult. Selskapene har samarbeidet gjennom tiår. Selv om Multiconsult ikke lenger vil være en deleier i det ugandiske selskapet, er det et ønske fra begge parter at man fortsetter et samarbeid.

– En lokal partner som Newplan er viktig for markedsmulighetene for oss. Potensialet for samarbeid er større enn vi ser i dag og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Helge Jenssen, forretningsområdeleder Fornybar Energi i Multiconsult.