Se visualiseringen av Hydro Karmøy Technology Pilot (KTP)

Se Multiconsults visualisering av Hydro Karmøy Technology Pilot (KTP), som skal bli verdens mest energi- og klimavennlige aluminiumsproduksjon.

18. februar 2016

Videoen ligger her og er utarbeidet av visualiseringsgruppen til Multiconsult i Kristiansand.

Redusere energiforbruk med 15%

Prosjektet skal utvikle et fullskala pilotanlegg for aluminiumsproduksjon, med ambisjon om å redusere energiforbruket med 15% per kilo aluminium produsert. Samtidig skal det bli verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon. Prosjektet har en kostnadsramme på 4,3 milliarder NOK og en planlagt årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn aluminium.

Praktiske og kostnadseffektive løsninger

Multiconsult er ansvarlig for prosjektering og oppfølging av bygninger, konstruksjoner og tekniske installasjoner.

– Dette er et spennende og komplekst oppdrag som kombinerer Hydros og Multiconsults industri-, olje og gass-erfaring, for å finne gode praktiske og kostnadseffektive løsninger, sier Jarle Søberg, oppdragsleder.

Travelt produksjonsløp

Prosjekteringsarbeidet er i full sving. Det er lagt opp et tøft produksjonsløp i forbindelse med at entreprenør på site skal begynne sine arbeider i starten av mars. Prosjektering og bygging vil deretter pågå samtidig.

– Utfordringene tilknyttet en stram leveringsplan handler om å få inn input og underlag i tide, så vi kan overholde Multiconsults planlagte utsendelser, sier Søberg.

Oppdraget består av totalt 120 medarbeidere, hvor 85 av disse arbeider på oppdraget fulltid. Første aluminium er planlagt produsert i andre halvår 2017. Multiconsult vil ha medarbeidere engasjert i oppdraget med prosjektering helt frem til dette.