Se pendelstrømmen i Røyken, Hurum og Søndre Asker

Nå er det mulig å enkelt se hvor pendelstrømmene for innbyggerne i Røyken, Hurum og Søndre Asker foregår. Kartapplikasjonen utviklet av Analyse & Strategi vant nylig Geodata sin årlige kartkonkurranse, i kategorien Beste data.

21. februar 2017

Prisen ble utdelt under Esri Norsk Brukerkonferanse. Esri er et amerikansk programvareselskapet som leverer kartverktøyet ArcGIS, et av verdens mest omfattende datasystemer for analyser av kart- og romlig statistikk. På konferansen presenteres kunnskap om den nyeste Esri-teknologien, og brukere samles for foredrag og diskusjoner tilknyttet Geografiske informasjonssystemer (= GIS). Analyse & Strategi hadde sendt inn et bidrag til konferansens kartkonkurranse og gikk av med seieren for sin applikasjon om pendlestatistikk.

Se statistikken og kartapplikasjonen her.

Fra statiske til dynamiske kart

– Det er utrolig morsomt å få denne anerkjennelsen. Det er et satsningsområde for Multiconsult ASA å ligge fremme på digitalisering og vi søker alltid å utvikle nye smarte løsninger for kundene våre. Det er viktig å sørge for effektiv tilgjengeliggjøring data, noe som var sentralt i utformingen av kartapplikasjonen. Det som var spesielt fint med løsningen vi bygde her var at brukere fullstendig uten GIS-kompetanse fikk et kart å forholde seg til, hvor de kan zoome inn og ut og trykke i kartet for å få flere opplysninger. Tidligere har vi bare laget statiske kart, og da kom det alltid spørsmål om vi kunne lage mange, mange kart. Dette slapp vi ved å lage en slik løsning. Oppdragsgiver Buskerud fylkeskommune har også sagt at denne måten å presentere data på er svært interessant, sier Bente Bukholm, oppdragsleder i Analyse & Strategi for prosjektet som utviklet applikasjonen.

Transportutredning av kollektivtrafikken

Kartapplikasjonen viser hvor innbyggerne i Røyken, Hurum og Søndre Asker jobber. Ved å legge dette ut i et offentlig tilgjengelig kart blir det lettere for interessenter å se hvor pendelstrømmene for innbyggerne i kommunene foregår. Kartet er utarbeidet i forbindelse med en transportutredning av kollektivtrafikken i Spikkestadkorridoren, som Analyse & Strategi gjennomfører for Buskerud fylkeskommune.

Tilgjengeliggjorde data for alle

Juryens begrunnelse for utmerkelsen var at kartet har en enkel og god presentasjon av interessante og tidsaktuelle data, som blir tilgjengelig også for brukergrupper