2/2

Illustrasjon | Multiconsult - stillbilde fra video

Se den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal

Ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er planlagt bygget mellom 2016-2019. Se visualiseringen av hvordan delstrekning 2 skal se ut.

19. januar 2016

– Den nye veien vil sørge for bedre sikkerhet og fremkommelighet. Ny E18 vil også bedre miljøforholdene for de som bor langs den gamle veien. Denne vil få funksjon som lokalveg, som er riktig med tanke på sin standard. Den vil gå parallelt med ny E18, sier Morten Abrahamsen, oppdragsleder i Multiconsult.

Veibyggingen starter til høsten og hele veistrekket skal stå ferdig sommeren 2019. Multiconsult er ansvarlig for prosjektering av byggeplan på veiprosjektet som nå drives videre i regi av Nye Veier AS.

Kommuniserer gjennom 3D-visualiseringer

Multiconsult har laget en 3D-video av den nye firefeltsveien. Den viser delstrekning to, fra Sagene helt øst i Arendal kommune frem til Harebakken. Videoen er basert på prosjektert underlag i 3D.

– Gode visualiseringer er viktig for å kommunisere med allmennheten og eksterne interessenter som kommuner og naboer, sier Abrahamsen.

Det vil også bli lansert en video av delstrekning 1 i mars. Tanken er at videoene også kan benyttes når Nye Veier skal invitere interesserte storentreprenører i inn- og utland til presentasjon, i forbindelse med anbudsutlysningen.

Miljøhensyn ivaretatt

Hensynet til omkringliggende miljø har vært sentralt i forbindelse med ny E18. Det er blant annet planlagt et større «park & ride»-anlegg i tilknytning til det planfrie krysset i Longum Syd. Her kan man sette fra seg egen bil og ta buss videre på E18.

Fylkesmannen har også stilt krav om overvåkning av miljøtilstanden i vassdragene omkring den planlagte traseen. Multiconsult har undersøkt de berørte vassdragene. Les mer om kartleggingen her.