Sydvaranger gruver

Sydvaranger gruver

Satser på gruve-og mineralindustrien

Multiconsult har plukket ut gruve- og mineralnæringen som et av tre satsingsområder innenfor industri. Som en del av denne satsingen har Multiconsult engasjert gruvespesialist Matt Jackson.

5. mai 2014

– Dette er et område der det forventes igangsetting av prosjekter både med nye gruver og gjenåpning av gamle, og der Multiconsult skal være en anerkjent leverandør av prosjekttjenester og prosjektering, sier  Tor Neple, markedssjef for Industri i Multiconsult.

Som en del av denne satsingen har Multiconsult engasjert gruvespesialist Matt Jackson.  Matt er utdannet geolog med 10 års erfaring fra mineralleting og ressursdefinisjon samt med å utvikle leteprogrammer, drive due diligence og kvalitetssikring av gruve/mineralprosjekter på 5 kontinenter. Han er «Competent/Qualified Person» og har skrevet sju NI 43-101/JORC-klassifiserte rapporter (internasjonale standarder med krav til hva som må gjennomføres og hva kreves av dokumentasjon for ulike faser i at gruveprosjekt, bl.a. for å få det finansiert).  Hans kompetanse/erfaring dekker kobber, molybden, bly, sink, sølv, gull, jern-malm, industrimineraler og sjeldne jordmetaller.

I tillegg til å engasjere Matt har Multiconsult inngått avtaler med spesialister på utvikling av selve gruven og på oppredning/prosess, med erfaring fra en rekke gruveprosjekter over hele verden.

– Ved å få Matt og disse spesialistene med på laget styrker vi Multiconsults allerede omfattende kompetanse og kapasitet, og vi vil stå enda bedre rustet til å bistå gruve og mineralnæringen innen alle typer prosjekter fra leting til ferdig bygget og idriftsatt gruve, inklusive all myndighetsbehandling og all NI 43-101/Jorc-dokumentasjon, sier Neple.