Foto: Bo Mathisen

Foto: Bo Mathisen

Multiconsult planlegger Vestlandets Inter City

Multiconsult har vunnet prosjektet «Dobbeltspor Sandnes – Nærbø, kommunedelplan med KU og oppfølgende reguleringsplan(er)/ eller reguleringsplan(er) med KU og teknisk hovedplan». Strekningen er Vestlandets Inter City og omfatter 22 km dobbeltspor med signal og kjøreledning.

1. desember 2014

I kontrakten inngår også sikring, støyskjerming, plattformer med tilgang og opphold, forbikjøringsspor på delstrekninger, samt mulig plassering av nye kollektivknutepunkt/stasjoner og analyse av muligheter for kjøreadkomst, parkering mv.

«Dette er et strategisk viktig oppdrag for oss og derfor ekstra gøy at vi vant dette tilbudet. Det smaker dessuten ekstra godt med en så god tilbakemelding som vi har fått fra kunden, sier Tone Manum, markedssjef for bane i Multiconsult.

Best på kompetanse
Jernbaneverket var svært fornøyd med tilbudet som ble gitt. I tilbakemeldingen kan det leses at Multiconsult vant gjennom best kompetanse og meget god beskrivelse. Dette tyder på en solid innsats i tilbudsarbeidet som har vært ledet av Thor Inge Thrana som tilbudsansvarlig og Gøran Carlson som tilbudsleder.

Underleverandører med egne utredninger
Kontrakten inkluderer også delutredninger for matesystemer til Jærbanen og en utredning for å kjøre dobbeltdekkertrafikk med tog fra Kristiansand til Stavanger. Disse utredningene utføres av henholdsvis vårt datterselskap Analyse & Strategi og underleverandør ORS (Operations & Rolling Stock International GmbH).