1/2

På Lilletorget er det planlagt et nytt bygg med mange arbeidsplasser og utadrettede arealer | Foto: Cato A. Mørk

2/2

Det eksisterende bygget på Lilletorget | Foto: Cato A. Mørk

Samspillsallianse skal bearbeide planforslaget for Lilletorget

Planforslaget for Lilletorget som var ute på offentlig høring før sommeren mottok flere innspill. Nå etablerer Entra et samarbeid med Asplan Viak, Multiconsult og Henning Larsen for å bearbeide forslaget og imøtekomme innsigelsene til prosjektet.

16. november 2022

Lilletorget ligger midt i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken, og dagens bygning fra 1934 skal erstattes med et flerfunksjonelt prosjekt som tilrettelegger for ca 2000 nye arbeidsplasser med en betydelig andel utadrettede arealer. Det eksisterende bygget ligger på en krevende tomt. Samtidig som det nye bygget vil oppfattes som en del av høyhusklyngen rundt Posthuset og Oslo S, skal det ha koblinger til, og møte det historiske Vaterland med respekt.

Siden plansaken ble startet opp i 2016, har Entra ervervet og jobbet med utvikling av flere eiendommer i området som gir mulighet for en bedre helhetlig byutvikling av området. Entra ønsker å fremme et bearbeidet forslag for Lilletorget som i større grad vil kunne svare ut en ønsket utvikling av området rundt Vaterland.

– Vi er opptatt av at prosjektene skal bidra til å skape attraktive, inkluderende og gode bymiljø tilpasset det området vi er en del av. Gjennom helhetlig utvikling, og med eiendommer som gir tilbud til ulike målgrupper, skapes den gode byen. For å få til dette er vi avhengig av å ha med å oss dyktige aktører som kan gjøre oss bedre, uttaler Emelie Tornberg, strategisk rådgiver innen byutvikling og arkitektur hos Entra ASA.

Høye ambisjoner

Det er høye klima- og miljøambisjoner for bygget, og prosjektet skal bidra til å vitalisere området. Dette vil bli et sentralt bindeledd i områdeutviklingen rundt Vaterland med Spektrumkvartalet til NOVA Spektrum og de øvrige prosjektene Entra har i Biskop Gunnerus’ gate, Stenersensgata, Schweigaards gate og Christian Kroghs gate.

– Det er svært spennende å få være med på å transformere området rundt Vaterlandsparken og bidra til å virkeliggjøre et prosjekt som har svært høye miljø- og klimaambisjoner. Vi ser frem til å jobbe tett med Entra og de andre aktørene for å utvikle og realisere dette, og gleder oss til å komme i gang, sier konserndirektør Kristin Olsson Augestad i Multiconsult.

De to rådgivende ingeniørselskapene Asplan Viak og Multiconsult har valgt å gå sammen i en gruppering for å kunne tilby alle tjenester og spisskompetanse innen rådgivning og prosjektering. For en sentral og kompleks eiendom som Lilletorget kreves også spesielt fokus på arkitektur. I fellesskap har aktørene valgt Henning Larsen Oslo som arkitektteam.

Et viktig kriteria i valg av arkitektteam var nettopp forståelsen for stedets utfordringer og kvaliteter, erfaringen fra samspill og evne til å innovere. Gjennom erfaring med internasjonale høyhusprosjekter, og som aktive pådrivere innen bærekraft, er arkitektmiljøet Henning Larsen godt rustet til å kombinere estetikk og funksjon i takt med samfunnsutviklingen. Henning Larsen har tilbudt et solid team med bred kompetanse innen både plan, arkitektur og spesialkompetanse innen høyhus. Henning Larsen vil i utviklingen av Lilletorget koble sine lokale planressurser, arkitekter og global kompetanse med en klar ambisjon om å forløse det potensiale som finnes i og rundt Vaterlandsparken.

Kasper Kyndesen, Design Director i Henning Larsen, forteller at de har levert en oppgaveforståelse som plasserer Lilletorget inn en historisk og bymessig kontekst.

– Henning Larsen er utrolig stolte over å bli valgt. Vi blir en del av en felles reise med et kompetent team, som har et sterkt verdigrunnlag og høye miljøambisjoner. Sammen med de øvrige aktørene i prosjektet for Lilletorget kommer vi til å sette en ny standard for hvordan vi kan utvikle ambisiøse miljøbygg i en bykjerne, sier Kyndesen.

Leva Urban design, som kjenner området rundt Vaterland og Posthuset godt, er knyttet til prosjektet og vil bidra til å nå de sosiale målene som er satt.