Gjermund Våge fra Multiconsult ønsket siste onsdag i oktober bransjen velkommen til diskusjon for å bedre sikkerheten i byggebransjen.

Samles om sikkerhet

Auditoriet i Multiconsult var stappfullt onsdag 31. oktober da et bredt spekter av aktører diskuterte SHA i byggebransjen. Temaet engasjerer sterkt.

5. november 2018

– Antall dødsulykker og skader i bygge- og anleggsindustrien er altfor høyt og vi har ikke sett noen risikoreduksjon av betydning de siste årene. Derfor er det inspirerende å se myndigheter, byggherrer, entreprenører og rådgivere møtes med et ønske om diskutere hvordan sikkerheten i byggebransjen kan bedres, sier seksjonsleder HMS og risikoledelse Gjermund Våge i Multiconsult.

Uttalelsen kom på frokostmøtet om SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som ble avholdt onsdag denne uken. Om lag 80 sentrale personer fra bransjen deltok.

Bedre samarbeid

Kristin Olsson Augestad, direktør Bygg og Eiendom i Multiconsult, er opptatt av at aktørene i bransjen må dele erfaringer i og mellom prosjektene.

– Vi må tørre å ha tillit til hverandre, slik at vi kan lære av hverandre og bli bedre sammen, sa hun under frokostmøtet.

– Jeg vil trekke frem «seninvolvering» av rådgiver som et viktig virkemiddel for å skape bedre forståelse for SHA i prosjektering hos rådgiverne. Enten ved at rådgiverne i større grad følger løsningene ut på byggeplass, eller i det minste ved at byggherre og entreprenør gir tilbakemelding på om rådgivernes forslag til spesifikke tiltak for å redusere SHA risikoen i utførelsesfasen var gode nok, la hun til.

Anne Sørum fra Arbeidstilsynet understreket at risikoanalyser og SHA-planer i henhold til byggherreforskriften skal være prosjektspesifikke. Det er ikke tilstrekkelig å referere til at det skal gjennomføres en sikker jobb analyse (SJA) eller andre tiltak som inngår i entreprenørenes internkontrollsystem (HMS).

Morten Stavseth fra Statnett understreket viktigheten av å skille mellom byggherrens ansvar for SHA etter byggherreforskriften og Entreprenørens HMS i henhold til internkontrollforskriften for å unngå at noe faller mellom stolene og å unngå dobbeltarbeid.

Karen Hagby fra Skanska utfordret rådgiverne til å øke sin anleggskompetanse og ga gode eksempler hvor risikoelementer ble «prosjektert» bort ved å velge gode løsninger.

Flere av presentasjonene fra frokostseminaret kan du laste ned, se kolonne på høyre side.