Sotrasambandet | Illustrasjon: Multiconsult

Samhandling i gigaprosjekt: – Vi har vært utenfor komfortsonen

Det er omtalt som et av norgeshistoriens største samferdselsprosjekter. Sotrasambandet strekker seg over to kommuner, må ta hensyn til flere ulike reguleringsplaner og utføres av en utenlandsk entreprenør. Hvordan får man til god samhandling som rådgivende ingeniør i et "gigaprosjekt"?

18. april 2023
Emilie Mejlænder

Aleksandra Pyzhova, disiplinleder for samferdselskonstruksjon i Multiconsult, forteller om en utfordrende, men interessant jobb med Sotrasambandet.

-Vi er vant til å jobbe med store prosjekter, men her har vi fått mye å bryne oss på. Utfordringen har blant annet vært at prosjektet er så enormt og komplekst at det har vært krevende å holde oversikt. Sotrasambandet strekker seg over to kommuner med fire tilhørende reguleringsplaner, hvor vi noen ganger har måtte spørre oss selv «hva er siste og gjeldende løsning her?».

Ulik arbeidskultur

I tillegg til det faglige, kan det by på nye utfordringer å samarbeide med utenlandske entreprenører som ikke kjenner norsk regelverk, norske standarder og forventningene hos norske kunder.

-Det er veldig interessant å jobbe med utenlandske entreprenører. Vi har lært mye om ulike kulturer og arbeidssystemer, og brukt god tid på dialog, sier Pyzhova. På en annen side har de stilt spørsmål ved noen av reglene som gjør at vi selv faktisk lurer på hvorfor håndbøkene er som de er, sier Pyzhova.

Aleksandra Pyzhova er disiplinleder for samferdselskonstruksjon i Multiconsult.

Med kontorer i 17 byer over hele landet, foregår dialogen mellom de prosjektansatte i Multiconsult hovedsakelig digitalt. Aleksandra Pyzhova trekker frem tydelige retningslinjer for intern kommunikasjon som en avgjørende grunn til at samhandlingen fungerer godt.

-Man forventer bølger av leveranser i slike prosjekter, men her har det nesten vært konstant, sier Pyzhova. Derfor var vi avhengig av god intern samhandling på tvers av kontorer og fag fra første dag. Det har vært veldig tydelige retningslinjer for hvordan vi skulle kommunisere fra start; tydelige maler for referater og hvordan vi skulle benytte digitale «dagbøker» for alle strekninger og fag. Det ser vi stor nytte av i dag og dagbøkene er tilgjengelig for alle. Vi bruker selvfølgelig Sharepoint og Teams, men jeg vil også trekker frem det tverrfaglige planleggingsverktøyet Miro, hvor man kan lage en digital «lappeplan».

Sotrasambandet gikk nylig over i byggefasen, men ingeniørene i Multiconsult har allerede lagt bak seg tre år med prosjektering og planlegging, som startet i 2020.

Stor jobb før første spadetak

-En stor andel av jobben vår foregår før førstespadetak, sier Pyzhova. Nå er byggefasen i gang. Man har jo hørt om dette prosjektet i mange, mange år og de som bor og ferdes til og fra Sotra har ventet på dette lenge. Det er ekstra verdifullt å vite at vi jobber med noe så samfunnsnyttig.

Sotrasambandet skal etter planen stå ferdig i 2027 har en total kostand på 23,1 milliarder kroner.