Samfunnsøkonomisk utredning: fremtiden for Store Norske

Multiconsult Tromsø har avsluttet et utredningsarbeid for Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidet har resultert i rapportene Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike fremtidsscenarier for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Muligheter og virkemidler for omstilling ved avvikling av kulldrift i Store Norske.

6. mai 2015

Fremtiden for Store Norske

I forbindelse med Store Norskes søknad om lån fra Nærings- og fiskeridepartementet, ble det bedt om en utredning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved tre ulike scenarier for Store Norske.

Kulldriften i Store Norske er en 99 år gammel industrihistorie. Selskapet har opplevd store svingninger i både sysselsetting, produsert volum og lønnsomhet. Nå utfordres selskapets fremtid av god tilgjengelighet på kull i verdensmarkedet. Nedgangen i pris skyldes både økt konkurranse fra lave gasspriser, konkurransen fra skifergass i det amerikanske markedet, mulige importrestriksjoner i Kina og lave rater i det internasjonale fraktmarkedet. Økende andel fornybar strømproduksjon i Europa vil også få betydning for kullkjøp.

Muligheter for omstilling i Longyearbyen

Del to av arbeidet ser på virkemidler for å redusere negative konsekvenser for sysselsetting og bosetting i Longyearbyen ved nedbemanning eller bortfall av kulldriften. Videre ble vekstpotensial i eksisterende og nye næringer vurdert for å undersøke hvilken verdiskaping og sysselsetting som evt. kan kompensere for dette.

Arbeidet har vært ledet av samfunnsøkonom Hilde Grimstad ved planavdelinga i Tromsø. Med i prosjektteamet var også Kaj W. Halvorsen i Analyse & Strategi, professor Jan Yngve Sand og stipendiat Sverre Braathen Thyholdt.

Les mer her:  https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/losning-for-store-norske-pa-svalbard/id2408414/.

Det vises også til Strategisk Næringsplan for Svalbard som Multiconsult hadde prosjektledelsen for, se her (overrekkelse til næringsminister Monica Mæland) og her (vedtak i Longyearbyen lokalstyre)

Foto: © Mateusz War. / Wikimedia Commons