Samferdselsministeren åpnet delstrekning på Sykkelstamveien

I dag åpnet samferdselsminister, fylkesordfører og ordfører i Stavanger den første delen av sykkelstamveien. Delstrekningen på 3,8 km går langs E39 fra Asser Jåttens vei til kollektivbru ved Sandnes-grensen på Forus.

2. september 2020

Sykkelstamveien er en høystandard sykkelvei mellom Sandnes og Stavanger langs E39. Dette er et pionérprosjekt av denne type sykkelvei i Norge.
Åpningen ble behørig feiret med taler og snorklipping av samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Stavanger ordfører Kari Nessa Nordtun.


Lysedesign i kulvert på Forus


Multiconsult har designet og utviklet ny type rekkverk med trafikksikre påkoblingspunkter til Sykkelstamveien.

I Sykkelstamveien inngår flere kompliserte betongkonstruksjoner samt en sykkeltunnel like ved Auglendstunnelen. Totalt skal hele sykkelstamveien bli ca. 13 km lang.

Multiconsults engasjement startet i 2010 med utarbeidelse av kommunedelplan for hele strekningen. Deretter vant vi jobben med to reguleringsplaner for de største delstrekningene.

I dag er vi involvert i fire entrepriser som er under prosjektering og bygging.

Vi har vært involvert med alle fag, deriblant design av rekkverk som følger veien.