Samarbeidsavtale med Zero

Multiconsult har signert samarbeidsavtale med klimastiftelsen ZERO. Selskapet skal støtte ZEROs arbeid innen utslippsfri klimateknologi og bistår med rådgivere og midler.

11. oktober 2013

Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2013-2016 og innebærer at Multiconsult støtter ZEROs arbeid innen utslippsfri klimateknologi. Ingeniørselskapet bistår i tillegg med rådgivere og fageksperter, samt fritt lån av møtelokaler.

– Multiconsult og ZERO har sammenfallende interessert på en rekke områder hvor energieffektivitet og utslippskutt er en fellesnevner. Ved å samarbeide vil vi kunne øke fokuset på felt som solenergi, klimavennlig transport, bygging av fornybart i utviklingsland og elektrifisering av petroleumsaktiviteten med fornybar energi, sier Guri Lindmark, miljøsjef i Multiconsult.

Tett samarbeid over flere år

ZERO arbeider for å begrense klimaendringene gjennom teknologiske løsninger som gir utslippskutt innenfor sektorer som petroleum, kraftproduksjon, industri, transport, bygg og jordbruk. Multiconsult har allerede samarbeidet tett med miljøorganisasjonen i flere år, blant annet i tilknytning til Zerokonferansen.

– Vi har i avtalen sagt at vi kommer til å fortsette å sponse den årlige Zerokonferansen, et høydepunkt i konferansesammenheng som fokuserer på lavutslippssamfunnet og har mål om å inspirere til konkret klimahandling, sier Lindmark.

Fagekspertise avgjørende for å nå klimamål

Multiconsult har høye ambisjoner for energieffektive løsninger i sine prosjekter og har prosjektert mange miljøvennlige bygg. ZERO er fornøyd med å ha fått til en samarbeidsavtale med selskapet.

– Både Multiconsult og ZERO jobber svært bevisst for å fremme teknologi og løsninger som bidrar til å løse klimautfordringene. Ny teknologi og fagekspertise er avgjørende for å nå nødvendige klima- og utslippsmål. Vi er svært fornøyd med samarbeidsavtalen med Multiconsult, som blant annet gir tilgang til noen av Norges fremste eksperter innen blant annet solenergi og klimavennlig transport, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.