Nytt hovedkontor til Veidekke.

Samarbeider om nytt hovedkontor for Veidekke

Veidekke starter byggingen av nytt hovedkontor på Ulven i Oslo. Prosjektet har høye miljøambisjoner med nye innovative løsninger, og Multiconsult er en av partnerne i et tett samarbeid om utvikling av nybygget.

3. oktober 2022

Det nye hovedkontoret til Veidekke skal bli et foregangsbygg innen bærekraft og miljø. Bygget skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent, og skal oppnå en klimagassreduksjon på mer enn 50 % sammenlignet med referansebygg. Dette blir for eksempel første gang i Norge at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 % av jomfruelige steinmasser i den nye betongen i bygget. Hovedkontoret blir på 11.300 m2 over seks etasjer, og det dimensjoneres for 600 arbeidsplasser hvorav noen skal leies ut.

– Vi gleder oss stort over å kunne sette i gang byggingen av vårt eget nye hovedkontor. Her skal vi bruke helt nye bærekraftige og sirkulære løsninger for å redusere negativ påvirkning på klima og miljø. Dette skal bli et referansebygg til glede og nytte for våre ansatte, og ikke minst skal det bli et hovedkontor vi med stolthet kan vise våre kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke i en pressemelding fra selskapet.

Byggearbeidene starter umiddelbart og etter planen skal kontoret tas i bruk primo januar 2025. Prosjektet gjennomføres av Team Veidekke DA hvor Multiconsult er inne på eiersiden.

– Vi er stolte av å være med i samarbeidsteamet, hvor vi sammen med Veidekke og de øvrige eierne flytter grenser for alliansemodeller og partnerskap, miljøperspektiver og effektivitet! Nå gleder vi oss over å være i gang med å bidra til et flott nytt hovedkontor for Veidekke i Oslo og gir honnør til Veidekke for å strekke miljøambisjonen, sier John Erling Strand, leder for Bygg & Eiendom i Oslo.

Forvandling
Det tidligere industriområdet på Ulven øst i Oslo er i ferd med å forvandles til en helt ny bydel med rundt 2.000 boliger og 4500 arbeidsplasser. Multiconsult er sammen med Team Veidekke DA involvert i de fire første byggetrinnene med ca. 1000 boliger, 2 barnehager og næringsarealer på gateplan. Det foreligger også en intensjon om samarbeid på videre byggetrinn.

Team Veidekke DA ble opprettet etter at aktørene bak selskapet sammen vant en innovasjonskonkurranse om Ulven annonsert av OBOS i 2016.