Samarbeider med BI

Multiconsult skal samarbeide med BI når de nå styrker sitt samarbeid med bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

4. september 2015

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om to nye gaveprofessorater med OBOS og et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen, bestående av Multiconsult, Statsbygg, BackeGruppen og GK.

– Dette viser nødvendigheten av forskning på næringen fra et handelshøyskoleperspektiv, samtidig som det vil bidra til å videreutvikle det sterke fagmiljøet på BI. Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle ny kunnskap om og for BAE-næringen, som vil komme både forskning, undervisning og næringen til gode, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

To gaveprofessorater

Samarbeidsavtalene består av to gaveprofessorater. Et 5-årig professorat fra OBOS innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi og et 3-årig professorat innen effektive byggeprosesser fra et konsortium bestående av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK. Begge gaveprofessoratene koordineres ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI.

– Mange av næringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, og BI spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av BAE-næringen, sier leder for senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI, Lena Bygballe.

Forskningsbasert kunnskap viktig

Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen påpeker betydningen av forskningsbasert kunnskap.

– Det er viktig for oss og bransjen å ta beslutninger knyttet til verdiskaping basert på fakta. Ved å få innsikt og kunnskap vil vi også utvikle metodikk og kompetanse for sikre langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.
Handelshøyskolen BI bestemmer hvem som skal ansattes i professoratene ut ifra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer. Begge professoratene vil bli lyst ut. Innehaverne av professoratene skal drive fri og uavhengig forskning, og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema, sier Nørgaard Madsen.