Leif Øie, adm. dir i LINK arkitektur, og Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Samarbeid ga seier på Sluppen

13 team konkurrerte i anbudskonkurranse om mulighetsstudie for byutvikling på Sluppen i Trondheim. Multiconsult og LINK ble valgt ut som én av tre vinnere.

28. februar 2017

Oppdragsgiver vurderte Multiconsult og LINK sterkt og ga tilbudet en score på 9.5 av 10.

Den høye scoren reflekterer at teamet har knekt koden for å hente ut potensialet i et bredt tverrfaglig samarbeid. Her har vi benyttet utvalgt nøkkelkompetanse som er nøye spisset til oppgaven fra hele konsernet. Tilbudsarbeid er naturlig nok ressurskrevende og her er det i tillegg benyttet en ny strategi med positiv effekt. Det blir spennende å prøve ut dette også ved senere tilbud, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Ressurspersonene til teamet har blitt hentet fra LINK Landskap, Urban LINK, Analyse & Strategi og flere ulike fag i Multiconsult.

Hentet erfaringer fra pilotprosjektutvikling

Rammene i denne typen oppgaver ligger typisk mellom 500 k og 1 million. Det ligger arbeid bak en arbeidsmetode som virker overbevisende, for at et så bredt team kan samarbeide godt innenfor begrensede rammer.

– Metoden som er beskrevet er i stor grad hentet fra erfaringer med pilotprosjektutvikling. Mange i teamet har erfaring med denne typen prosjekter og jeg har selv jobbet flere år med å lede tverrfaglige oppstartsprosesser i Framtidens Byer og FutureBuilt, sier Anders Selstrøm Moe i LINK, som har vært leder i tilbudsarbeidet.

Økt fokus på arkitektonisk kvalitet og opplevelse

Urbanisme er et hovedsatsningsområde i konsernet. Bærekraftig vekst av samfunn og byer er et av de største globale utfordringer vi står ovenfor i dag og byutvikling krever tverrfaglig samarbeid.

– Fagfeltet har tatt en dreining i retning mot å fokusere mer på arkitektonisk kvalitet og opplevelse, som gjør arkitektur til en kjernekompetanse i denne typen oppgaver. Samtidig har kravene til både bredde og spisskompetanse i ingeniørdisiplinene økt, blant annet som følge av økte miljøkrav og forståelse for kompleksiteten i oppgavene. Sluppen er et hovedsatsningsområde i Trondheim Zero Energy Neighbourhood, som er en framtidsrettet bydel med vekt på gang-, sykkel- og kollektivtransport, sier Sissel Engblom, sjef for Urbanisme i LINK Arkitektur.

Sluppen er i dag preget av trafikk, store parkeringsarealer og spredt kontorbebyggelse. E6 deler bydelen i to og avkjørsel til hovedinnfartsveien til Trondheim sentrum.

Sterk konkurranse om byutviklingsprosjekter

Det er stor interesse i markedet for byutviklingsprosjekter. Dette viser også Sluppen-tilbudet, med flere internasjonale aktører som har vist sin interesse.

– Vi har møtt skarp konkurranse i mange anbudskonkurranser. Faglig kompleksitet er utslagsgivende for om mange vil gi bud på oppgaver og det er kniving om å være i front. Byggebransjen blir ofte regnet som en konservativ bransje, men utviklingen skyter fart også her. Med vår tverrfaglige og solide kompetanse i konsernet er det på tide å ta opp konkurransen i Skandinavia, avslutter Selstrøm Moe.