Rune Winther, Multiconsult, er kåret til Årets ildsjel av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Rune Winther er Årets ildsjel

Rune Winther fra Multiconsult vant den prestisjefylte prisen for Årets ildsjel 2015. Winther mottok prisen under høstmøte i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) den 10. november. Han får prisen for sitt brennende engasjement for systemsikkerhet og risikostyring.

10. november 2015

Som initiativtaker til og leder for RIFs RAMS-gruppe har Winther utmerket seg som svært opptatt av deling av kunnskap: På tvers av ulike fagområder, mellom ulike rådgiverbedrifter, og mellom oppdragsgivere og rådgivere.

RAMS står for «Reliability», «Availability», «Maintainability» og «Safety», eller pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet.

Winther har en doktorgrad innen matematisk statistikk og er spesialist på risikostyring og pålitelighetsanalyser. Han underviser i risikoanalyser på Høgskolen i Østfold og presenterte tidligere i høst to papers på en av sikkerhetsbransjens viktigste konferanser, European Safety and Reliability Conference (ESREL), i Zürich. Han har bred erfaring fra rådgivingsarbeid i en rekke bransjer og fra FoU-virksomhet. Vinneren har videre mange års erfaring med å jobbe med RAMS, og er faglig leder for systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult.

Rune Winter er ansatt i avdeling Miljø- og spesialrådgiving i Multiconsult.

Årets ildsjel gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og øke interessen for rådgiverbransjen.