Richard Opsahl Resvoll og Marion Fjällstrøm Jakobsen er Multiconsults kandidater til RIFs kåring av Årets unge rådgiver 2021 | Foto: Multiconsult

Risikoekspert og prosjekteringsleder kandidater til Årets unge rådgiver 2021

Multiconsult har nominert to sterke kandidater til kåringen Årets unge rådgiver i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening som deles ut 26. oktober - risikoekspert Marion Fjällstrøm Jakobsen og prosjekteringsleder Richard Opsahl Resvoll .

20. oktober 2021

I neste uke får får vi vite hvem som blir Årets unge rådgiver 2021. Prisen deles hvert år ut av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) på deres Høstkonferanse, i år den 26. oktober. I år stiller Multiconsult med kandidater i begge kategorier, både «Fageksperten» og «Leder for prosjekterings- og byggeoppdrag». Det kåres én vinner. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og til å skape forbilder for andre unge rådgivere.

Årets nominasjoner

Marion Fjällstrøm Jakobsen er nominert i kategorien «Fageksperten» og er medarbeider i seksjon HMS og Risikostyring. Richard Opsahl Resvoll er nominert i kategorien «Leder for prosjekterings- og byggeoppdrag» og medarbeider i seksjon Prosjekteringsledelse Skøyen. Begge tilhører forretningsenheten Bygg og Eiendom i Oslo.

– Marion og Richard er begge Multiconsult-ambassadører av beste sort, sier leder for Talent og rekruttering Martin Halvorsen på vegne av den interne nominasjonskomitéen. – De er uredde og kompetansehungrige, fremragende på å få med seg folk og få hele «orkesteret» til å spille sammen i oppdragsgjennomføringen, og ikke minst så forstår de hva som skaper verdi for kundene våre.

Intern nominasjonsprosess

Multiconsult har tradisjon for å gjennomføre en intern nominasjonsprosess for å vurdere hvilke kandidater som sendes til RIF-kåringen. I år har åtte kandidater blitt vurdert.

– Det var ingen lett oppgave for komiteen, medgir Halvorsen og sier at de øvrige kandidtene er klare «runners up» som blir spennende å følge fremover. Den interne nominasjonskomitéen har i år bestått av ledere fra linje, prosjekt, fag og forretningsstøtte.

Utdrag fra nominasjonene:

Marion Fjällstrøm Jakobsen

Marion er en etterspurt rådgiver som evner å ta ut tverrfaglige synergier. Hun er engasjert, byr på seg selv og er en fagperson man ønsker å samarbeide med fordi hun evner å se helhet og tilfører verdi på andre fagområder enn sitt eget. Marion har spesielt blitt lagt merke til i sin rolle i prosjekt Fornebubanen hvor hun siden 2018 har vært og er ansvarlig for å utvikle og implementere en helhetlig integrert risiko¬ledelse. Prosjekt Fornebubanen skal bygge ut T-banestrekningen fra Fornebu til Majorstuen. Risikometodikken underbygger sentrale beslutnings¬¬prosesser som i «Design to Cost», alternativvurderinger og visuell kommunikasjon av prosjektets risikoprofil. Gjennom sin sentrale rolle i å identifisere, analysere og følge opp prosjektrisiko på Fornebu¬banen, har Marion blitt en nøkkelressurs i arbeidet med å finne de beste prosjekterings¬løsningene. Marion bidrar til å utvikle prosjekt¬organisasjonens kompetanse og forståelse for bruk av risikovurdering i oppdrag. Hun går i front for å digitalisere risikostyringen og driver utviklingen med å integrere og koble risikostyring og BIM-prosjektering.

Marion har en unik relasjonskompetanse og hun viser en enestående evne til å samhandle med hele prosjektorganisasjonen. Hun bygger tillitt og gode relasjoner til alle sentrale ressurser i prosjekteringsgruppen og ikke minst hos byggherren. Marion har også introdusert kvantitative metoder i sitt arbeid for å etablere bedre beslutningsunderlag i prosjektet. For eksempel, ved å bruke Monte-Carlo simuleringer for å vurdere usikkerhet i kost og mengdeestimater i forbindelse med alternativvurderinger.

Richard Opsahl Resvoll

Richard utmerker seg med et stort potensial, innehar etterspurte lederegenskaper, og får kontinuerlig gode tilbakemeldinger på arbeidet han utfører. Richard er en leder som ser helhet og er en ener til å bruke handlingsrommet i rollene han til enhver tid innehar. Han har vært prosjekterinsgruppekoordinator for alle Multiconsults fag på nye Deichman hovedbibliotek, prosjekteringsleder for flere bygg og entrepriseansvarlig for to av VVS-entreprisene på Campus Ås prosjektet. Han har vært oppdragsleder på Bjørvika skole og nå sist har han ledet oppdraget Nytt Vikingtids¬museet som oppdragsleder gjennom en krevende fase med kvalitetssikring av gjennomførbarhet og kostnadskalkyle som forberedelse til en samspillsentreprise. Richard er kjent for å ta i bruk nye og utradisjonelle metodikker for prosjektutvikling og gjennomføring. Et godt eksempel er hans bidrag til utvikling av et nytt konsept for midlertidig svømmeanlegg. Han er en åpen, tydelig og uredd leder, med fokus på arbeidsoppgaver, prosesser og sluttresultat.

Richard har allsidig bakgrunn og utdannelse. Han har erfaring fra entreprenør og ingeniørvirksomhet med VVS som grunnfag og totalteknisk prosjektlederansvar. Han har god kjennskap til koordinering og grensesnittoppfølging i alle faser, fra tidligfase til produksjonsfase, og har erfaring fra industrialisering av produksjon i byggeprosjekter. Richard er også sertifisert innen VDC med diplom fra Stanford University og har nylig avsluttet en Master i ledelse og økonomi. Kreativitet, kompetanseutvikling og organisasjonspsykologi kjennetegner Richards sterke sider og store potensial. Han tar i bruk nye metoder for fasilitering av prosjekteringsprosesser i oppdrag.