1/2

Geilo er et av tettstedene som kan nyte godt av utbygging av Bergensbanen | Foto: Andrewrabbott/Wikipedia

2/2

Dobbeltspor til Bergen kan være en stor fordel for Voss | Foto: Floflo/Wikipedia

Ringeriksbanen og dobbeltspor Bergen-Voss vil gi vekst

En fersk rapport utarbeidet av Multiconsult viser at en utbygging av Bergensbanen med betydelig kortere reisetid vil gi store positive virkninger for næringsliv og lokalsamfunnene.

13. januar 2021
Cato A. Mørk

Multiconsult har utarbeidet en rapport om Bergensbanens potensial for verdiskaping for Forum Nye Bergensbanen, Regionrådet for Hallingdal og Vossaløysinga. Rapporten viser at Ringeriksbanen og dobbeltspor Bergen-Voss kan bli motorer for verdiskaping langs jernbanen.

Utbygging av Bergensbanen slik at samlet reisetid kommer ned i fire timer, betyr at reisetiden til Oslo eller Bergen ikke vil overstige to timer noe sted på Bergensbanen. Det betyr at områdene rundt stasjonene på strekningen blir vesentlig mer attraktive for etablering av næringsvirksomhet og boliger. Blant annet kan det legge grunnlaget for ny næringsvirksomhet og mer pendling og hjemmekontor i kommunene langs banen.

– Et godt togtilbud er den mest effektive måten å utvide regioner på. Ringeriksbanen og Bergen-Voss vil være en revolusjon for Voss og Hønefoss, men også være den mest effektive måten å sikre vekst i hele Hallingdal, sier Bernt Sverre Mehammer i Multiconsult, oppdragsleder for analysen.

Spørsmålet om Ringeriksbanen og dobbeltspor mellom Bergen og Voss skal prioriteres, er utgangspunktet for rapporten.

– Dette er en rapport som er gull verd i de diskusjonene vi har i regjeringspartiene om prioriteringene i den nye NTP som skal legges fram i løpet av våren. Den gir gode og saklige argumenter om de store næringsmessige effektene ny bane vil ha for kommunene langs Bergensbanen, sier stortingsrepresentant Terje Breivik (V) til avisa Hordaland.

Prosjektet Dobbeltspor Bergen-Voss vurderes som en del av ny Nasjonal Transportplan, mens prosjektet Ringeriksbanen behøver en investeringsbeslutning i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Les mer om By- og stedsutvikling.