1/4

Multiconsult disponerer flere elektriske boreriger, som er mer bærekraftig og støyer mindre. Foto: Multiconsult

2/4

Foto: Multiconsult

3/4

Foto: Multiconsult

4/4

Foto: Multiconsult

Rigget for fremtidens grunnboring

Vår elektriske grunnborerigg i Multiconsult i Trondheim er både bærekraftig og oppfyller HMS-krav.

7. mai 2024
Stian Moursund

Ett av Multiconsults borelag var nylig på oppdrag i Trondheim i bydelen Nardo. Oppgaven var å foreta grunnboring på en boligtomt for å undersøke grunnforholdene. Vi testet ut den elektriske grunnboreriggen for første gang i oppdrag for kunde. I tettbygd boligstrøk manøvrerte de den beltedrevne grunnboreriggen på plass, med en stor tilhenger på slep.

– Selve batteriet er i hengeren, sier Magne Wold, seksjonsleder for grunnundersøkelser i Multiconsult i Trondheim.

Wold erfarer at det også er veldig mye mer behagelig å jobbe med denne riggen, og det er svært stor forskjell i støyen.  

– Den elektriske motoren gjør at vi kan vi prate normalt mens vi jobber, uten hørselsvern. Og det er jo fint for omgivelsene også, sier han. 

En konkurransefordel

Multiconsult ser på den elektriske grunnboreriggen som en konkurransefordel, fordi det ikke er noen andre av de store konkurrentene som har tilsvarende utstyr. Økt fokus på bærekraft hos kundene gjør at Multiconsult ønsker å være i forkant av etterspørselen.

– Vi har nylig vunnet en rammeavtale med Trondheim kommune, og jeg håper vi kan anvende riggen på oppdrag for kommunen i tiden fremover. Det blir bærekraftig grunnboring, og det passer jo veldig bra med tanke på kravet til 30 prosent vekting av klima- og miljø i offentlige anskaffelser, sier han.

Klimagassutslipp fra utstyrsparken står også for en stor andel av Multiconsults egne utslipp. I likhet med en gradvis utskifting av bilparken, vil også overgang til å gjennomføre større andel utslippsfrie grunnundersøkelser være et svært viktig bidrag for å nå våre egne klimamål.

Tett samarbeid med leverandøren

Geosafe har utviklet den innovative elektriske løsningen som de har tatt kostnadene på. De satser på utleie og salg av tilsvarende utstyr, og Multiconsults grunnborerigg er faktisk lagret mellom oppdragene hos Geosafes lager på Kvenildmyra på Heimdal.

– Det er svært praktisk med tanke på service og den tette dialogen Multiconsult har knyttet til videre utvikling. Vi ser blant annet frem til et nytt batteri på 200 kWh kapasitet, som erstatter dagens 60 kWh, sier han.

Han presiserer at for et ekstra alternativ for utslippsfri grunnboring, er det montert et boretårn på den elektriske gravemaskin. Multiconsult har et slikt boretårn klart for de kundene som foretrekker den typen elektrisk grunnboring.

Hybrid maskin

Foruten elektrisk drift er maskinen beltegående, og ellers en helt vanlig geoteknisk borerigg i den øvre delen av kvalitetsskalaen. For å styre den elektriske delen har den også tilleggsutstyr. Maskinen kan også drives med diesel.

– Vi bruker elektrisk drift så langt som mulig. Batteriet er i en egen modul i en henger bakpå maskinen. Hengeren gjør at maskinen blir litt mindre anvendelig i krevende terreng, men vi regner med å kunne bruke den på de aller fleste av våre oppdrag, sier han.

Leverer forretningskritisk beslutningsgrunnlag

På spørsmålet om hvorfor Magne liker å jobbe med grunnboring får vi kjapt svar. 

– Det er et veldig praktisk og «hands on» fagfelt. Som geotekniker må du bruke de resultatene du skaper og tolke dem. Det er ingen bøker å slå opp i, men vi tilbyr faktiske målinger. Og disse målingene er veldig viktige beslutningsgrunnlag for våre kunder.

Wold trekker fram at uforutsigbare grunnforhold øker kostnadene for utbygger. Å kartlegge grunnforholdene godt, reduserer både risiko og gir en bedre forutsigbarhet.

– Derfor er det verdifullt å delta i ethvert prosjekt så tidlig som mulig, slik at planleggingen videre kan basere seg på våre funn. Tidlig involvering av grunnundersøkelser kan tilføre prosjekter både økonomisk og miljømessig bærekraft, både i form av sparte kostnader og utslipp, informerer han.

To borelag i drift

Multiconsult har to borelag i drift, og venter økt etterspørsel i mai.

– I mai skal det tredje borelaget i gang, for å ta unna etterspørselen. Skal du ha bistand fra oss for å sjekke grunnforholdene, er det lurt å bestille med det samme, avslutter Magne Wold, mens han og hans team beltet stille avgårde etter avsluttet grunnboring på Nardo i Trondheim. Etter oppdraget dro de til laben hos Multiconsult på Sluppen i Trondheim og leverte grunnboreprøvene til analyse.