Multiconsult med intensjonsavtale med Hjellnes Holding AS

1/2

Fv. Gunnar Egset (daglig leder i Johs Holt), Christian Nørgaard Madsen (konsernsjeft i Multiconsult ASA) og Geir Knutsen (adm. dir. i Hjellnes Consult)

2/2

1+1=3

Rigget for å ta nye markedsandeler

Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.

26. september 2017

Hjellnes Consult og selskapets rundt 220 medarbeidere planlegges fusjonert med Multiconsult i løpet av 2018. Johs Holt videreføres som et heleid datterselskap og beholder merkenavn.

– Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange år og er imponert over hva selskapene har oppnådd. Sammen skal vi utvikle et rådgivningsmiljø som ikke bare blir det største på Østlandet, men også det mest slagkraftige i Norge, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Kraftsenter på Østlandet

I Oslo-området er Multiconsult og Hjellnes-gruppen nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsområder, med komplementære organisasjoner. Fagområdene er stort sett supplerende både på kompetanse og kapasitet. Ved å utnytte felles kompetanse og kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon på Østlandet.

Ved å samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker å utnytte dette til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger på områdene urbanisme og helsebygg.

Etter oppkjøpet vil Multiconsult-gruppen være representert med tre store kontorer i Oslo, henholdsvis på Skøyen, i Oslo sentrum og på Ryen.

Sterkere posisjonering

Multiconsult og Hjellnes-gruppen har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet meget godt på et antall spennende prosjekter og arbeider nå sammen i markante prestisjeprosjekter som Campus Ås, Munch-muséet, Deichmanske bibliotek og Tønsberg sykehus.

Kundene våre ønsker stadig større prosjekter og da må vi være rigget for å kunne imøtekomme kundenes behov. Ved å samle våre kompetente fagmiljøer vil vi bli posisjonert til å vinne enda flere oppdrag, også flere av de store prestisjeprosjektene, sier Madsen.

Johs Holt sitt fagmiljø og renommé som spesialister på brukonstruksjoner anerkjennes som meget sterkt og kraftfullt, også internasjonalt. Sammen med ressursene i Multiconsult-gruppen for øvrig forankres nå posisjonen innen samferdselsmarkedet.