Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult | Foto: Sverre Christian Jarild

Rekordresultat fra Multiconsult

Multiconsult har startet 2022 solid og kan vise til et rekordhøyt kvartalsresultat. Selskapet leverer et driftsresultat på 169,2 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en EBITA-margin på 14,9 prosent. Selskapet har også solid vekst og kan vise til en ordreinngang på 1,47 milliarder kroner, også det nær all-time high for et enkelt kvartal.

4. mai 2022
Cato A. Mørk

-Jeg er veldig fornøyd med starten av året og et sterkt første kvartal i 2022, både med hensyn til resultat, vekst og salg. Vi vinner viktige prosjekter som gir oss muligheten til å levere innovative og bærekraftige løsninger som støtter våre kunder i det «grønne skiftet», sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Stort trykk og høy aktivitet
Multiconsult opplever et høyt aktivitetsnivå i de aller fleste delene av selskapet. Netto omsetting i første kvartal 2022 er på 1,14 milliarder kroner, en vekst på 16,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Veksten er hovedsakelig kommet gjennom oppkjøp. I tillegg påvirkes både omsetning og resultatet positivt av et høyere antall arbeidsdager enn samme periode i 2021.

Driftsresultat for første kvartal 2022 er på 169,2 millioner kroner, mot 98,5 millioner kroner i samme periode i 2021.

Selskapet kan vise til en svært god ordreinngang i kvartalet på tvers av forretningsområder. Samlet ordreinngang i kvartalet var på 1,47 milliarder kroner. Det er 6,3 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

Godt posisjonert
Markedssutsiktene er generelt gode i alle de fire forretningsområdene Multiconsult opererer i. Multiconsults kompetanse oppleves attraktiv innen det voksende markedet for vindkraft, solkraft, hydrogen, ammoniakk, karbonfangst og -lagring, og andre områder som kommer som følge av bærekraft og «det grønne skiftet». Imidlertid kan det ustabile makrobildet, herunder økte konstruksjonskostnader, kunne påvirke Multiconsults markeder fremover.

– Et rekordhøyt salg i kvartalet viser at det er stor etterspørsel for våre tjenester. Multiconsult har en solid og diversifisert ordrereserve. Vi har et robust fundament for videre strategisk satsning. Jeg vil sende en stor takk til kunder, partnere og de flotte medarbeiderne i Multiconsult som alle har bidratt til dette solide resultatet, sier Bergly.

 Amounts in NOK million Q1 2022Q1 2021FY 2021
Financial   
Net operating revenues1 138.1979.03 803.7
Employee benefit expenses791.4732.72 811.4
Other operating expenses126.699.7449.5
EBITDA220.0146.6542.8
EBITDA margin19.3%15.0%14,3%
EBITA169.298.5350.5
EBITA margin14.9 %10.1%9.2 %
Reported profit for the period121.666.6234.7
Operational   
Other opex. ratio (ex.IFRS 16)15.2 %14.6 % 16.4 %
Order intake1 4671 3814 352
Order backlog 1)3 5213 5803 385
Billing ratio71.4%71.1%70.4%
Number of employees3 2462 926200

Les rapport for 1. kvartal 2022.