Reisebrev fra Nepal

25 april 2015 rammet et jordskjelv på 7,8 Nepal. Torbjørn Ådnanes og Berit Bye Wilhelmsen er på 1 års Fredskorpsutveksling hos vår partner Hydro-Consult Engineer Ltd i Kathmandu, og var begge i Nepal da jordskjelvet rammet. Her er deres reisebrev fra hjelpearbeidet.

8. mai 2015

Av: Torbjørn Ådnanes og Berit Bye Wilhelmsen

De første dagene var det kaotisk i Kathmandu. Vi prøvde å få kontakt med kollegaer ingen hadde hørt fra, heldigvis med godt hell. Etter forslag fra Multiconsult ble vi satt i kontakt med Kirkens Nødhjelp (NCA) som arbeider i Nepal sammen med Danish Church Aid (DCA) som har kontorer i Kathmandu. Vi ble tatt godt i mot på kontoret til NCA/DCA og ble umiddelbart satt i arbeid. Vi har deltatt på koordineringsmøter mellom regjeringen og de ulike nødhjelpsorganisasjonene. De forskjellige fagene er delt inn i «Cluster». Der blir geografiske områder fordelt, man bestemmer standarder og deler informasjon. For NCA/DCA er det fokus på WASH (vann, sanitær og hygiene), Shelter og Food.

NCA/DCA samarbeider med 5 lokale partnere som står for det praktiske arbeidet med distribusjon av nødhjelpsartikler og bistår også som guider og oversettere når NCA/DCA er i felt. Sammen med dem skal NCA/DCA gi mer enn 100 000 mennesker med husly, mat, trygt vann og sanitære forhold og hygieneartikler.

Den siste uken har vi blant annet jobbet med befaringer for å kartlegge hvordan forholdene er. NCA/DCA jobber i fire av de mest berørte distriktene; Bhaktapur, Lalitpur, Ghorka og Dhading. Sammen med deres team undersøker vi hvilke behov som er mest kritiske; tilstand på bygg og konstruksjoner, vann og sanitærforhold og tilgang på basisvarer.

 

 

Arbeidet med vann, sanitær og hygiene består blant annet av rehabilitering av vannsystemer som ble ødelagt av jordskjelvet, vannrensing, konstruksjon av nye latriner, utdeling av hygieneartikler og informasjonsformidling. En felttur gikk til Ghorka-distriktet. Her var inntrykkene sterke, med sammenraste hjem og skoler i flere landsbyer. Hensikten var å kartlegge hvor behovet er størst for vann, sanitær og hygiene (WASH). I Ghorka distriktet er tilgangen på vann heldigvis ganske bra, men vannet er ikke renset. I tillegg til ingeniører har NCA også fraktet utstyr som skal brukes i prosjektene. Dette er en pakke, «WASH kit», som er laget i samarbeid med norske bedrifter og skal dekke akutt behov for vann, sanitær og hygiene for 5 000 mennesker.

Vi har også jobbet med «Shelter-kits», «Hygiene-kits» og «Household-kits» som skal distribueres. Det er vanskelig å oppdrive alt som behøves, derfor fokuseres det i første omgang på basisbehov som presenninger, tepper og vannrensetabletter. Heldigvis er ikke situasjonen like ille over alt, men situasjonen er fortsatt kritisk i distriktene.

Vi prøver generelt å være til hjelp der vi kan, og tilbakemeldingene fra NCA har vært positive. Vi har vært engasjert i NCA/DCA i en uke nå, og læringskurven har vært bratt. I tillegg til at vi får være med å hjelpe de rammede her i Nepal har vi også blitt kjent med mange hyggelige bistandsengasjerte mennesker fra hele verden. Vi er takknemlige for all støtte og interesse fra venner, familie og kollegaer i Multiconsult.

Multiconsult bidrar i jordskjelvrammede Nepal

Multiconsults medarbeidere har i samarbeid med selskapet satt i gang en innsamlingsaksjon for Kirkens nødhjelp/Rent vann i Nepal. Du kan gi penger på følgende link: http://minaksjon.kirkensnodhjelp.no/nepal/Multiconsult